logo

בית ספר דמוקרטי
ליחצו פהרוצה להיות שף? התיכון לאמנות הבישול

אלקטרוניקה יישומית


מחשבים, רשתות תקשורת ומכשירי סלולאר

מכונאות ותואר מייסטר

צמ"ה - מקצוע צבאי ואזרחי מבוקש

 

 

 

בית ספר דמוקרטי או בית ספר רגיל?

בית ספר דמוקרטי שונה מאוד מבית ספר רגיל במהות שלו ובאידיאולוגיה שלו ולא רק בצורה שהדברים נראים מבחוץ. ישנם שלושה עקרונות מרכזיים וכל אחד מהם בא לידי ביטוי בהרבה מישורים.

לאן שואף התלמיד?

עיקרון אחד עוסק בעזרה של בית הספר לסייע לתלמיד להבין את המטרות שלו בהווה ובעתיד ולעזור לו להגשים אותם. וזה אומר שאם תלמיד מאמין שאחת מהמטרות שלו הן להוציא בגרות בסוף י"ב, בית הספר ילמד אותו בנוסף לדברים האחרים – איך ללמוד ולעבור בגרות למרות שבתי ספר דמוקרטים משמשים אלטרנטיבה למערכת הרגילה. אם תלמיד מבטא את עצמו בנגרות, מוסיקה, משחק, פיזיקה, מנהיגות או כל דבר אחר ושואף לעסוק בזה, בית הספר יעזור לו להתקדם בכיוון הרצוי לו.

הטמעת עקרונות הדמוקרטיה


עקרון שני עוסק בשמירה על כבוד האדם, זכויותיו וחובותיו. לימוד דמוקרטיה לא מתבטא רק בשיעורי אזרחות – מהי הדמוקרטיה, אלא בכל דבר הקשור לפעילות בבית הספר הן ברמה הלימודית והן ברמה החברתית, מערכתית.

החלטות מתקבלות על ידי הרוב וכולם צריכים לכבד אותן. תלמידים, הורים, מורים ואף ההנהלה יאלצו לכבד את הרוב גם אם ההחלטה לא תואמת את עמדתם. בבתי ספר רגילים רבים
, תלמידים ממורמרים על כך שלא מקשיבים להם. בדמוקרטיים הדיאלוג בין כל הגורמים בבית הספר הוא אמיתי ונכון להרבה תחומים בבית הספר. אחת הזכויות הבולטות בבתי הספר הדמוקרטים היא זכות הבחירה – לבחור לעסוק וללמוד מה שמעניין אותך ולא נושא שנכפה עליך.

למידה פלורליסטית
בתי ספר דמוקרטים

עקרון  שלישי הוא למידה פלורליסטית וקבלת האחר. על מנת לקבל את האחר צריך יותר משיעור חברה פעם בשנה בנושא. בעצם העובדה שתלמידים בבתי ספר דמוקרטים נחשפים יותר לאחר, פועלים ביחד עם האחר ועוסקים בכך – הנושא הזה נכנס למודעות גבוהה אצל חלק גדול מהם.

נושאים חשובים נוספים

רבים מבוגרי בתי הספר הדמוקרטים עוסקים בפעילויות חברתיות בהמשך דרכם ואף פעילים בגופים שעוסקים בזכויות אדם ושמירה על הטבע למשל.  

מעבר לשלושת העקרונות האלו ישנם כמובן עוד המון נושאים חשובים. המוסדות הדמוקרטים בבית הספר, נושא החונכות האישית ועוד רבים אחרים.

בתי ספר דמוקרטים

ישנם יותר מ-20 בתי ספר דמוקרטים בארץ, רובם יסודיים וחלקם כוללים גם תיכון או שהינם תיכונים בלבד.

מספר זה נחשב גדול ביחס למדינות אחרות והוא כנראה תוצאה של חופש מסוים שמשרד החינוך נותן לבתי הספר הדמוקרטים כחלק מחינוך לדמוקרטיה שתפס תאוצה מאז רצח רבין.

בית ספר דמוקרטי - תפן

 
  כפר הנוער כנות