logo

בית ספר טכנולוגי "יעדים"

בית ספר "יעדים" נמצא בקרית ביאליק. זהו בית ספר טכנולוגי-מקצועי בו לומדים ארבע מקצועות - חינוך לגיל הרך, טיפוח החן ועיצוב שיער, מלונאות במגמת קונדיטאות ותיקשוב - טכנאי מחשבים וניהול רשתות. בסיום י"ב ניגשים לבחינות על מנת לקבל תעודת מקצוע ממשרד התמ"ת. במקביל לומדים מקצועות ליבה עיוניים וניתן להגיע עד בגרות מלאה.

אחד הדברים הייחודיים ביותר בתיכון יעדים היא העובדה שבמקום נמצאת פנימייה לבנות. זהו אחד מבית הספר המקצועיים היחידים בהן יש פנימייה.   

בתיכון יעדים לומדים תלמידים ותלמידות מהאזור - מהקריות, מעכו, נשר וחיפה וכן תלמידות מאזורים מרוחקים יותר, מרחובות ועד קרית שמונה אשר מתגוררות בפנימייה.

התבטאויות של תלמידים בסגנון "המורים גרמו לי להאמין בעצמי" או "אם לא הייתי פה, אני לא יודעת, באמת" איפה הייתי" מצביעים על תהליך משמעותי שעוברים כאן התלמידים במהלך 3 או 4 שנים. הסיסמא כאן היא "הזדמנות שנייה להצלחה ראשונה" 

מה לומדים

;מגמת החינוך לגיל הרך היא המגמה היחידה בצפון במגזר היהודי שבה מכשירים בנות בתחום החינוך לגיל הרך. חלק ניכר מהתלמידות מקבלות הצעות עבודה כבר במהלך הלימודים, לאור הביקוש הרב למקצוע. גם שאר המגמות הן מגמות בהן יש ביקוש לעובדים, החל מטכנאי מחשבים ומנהלי רשתות ועד  קונדיטאות ועיצוב שיער. 

 

מעבר ללימודים השילוב של עזרה לימודית, תמיכה רגשית והכלה ופעילויות חברתיות בבית הספר מאפשרות לתלמידים לעבור תהליך משמעותי במהלך שנותיהם בבית הספר. יש דוגמאות רבות לפעילויות ויוזמות של בית הספר, למשל, פעילות משותפת עם עמותת נגישות ישראל בה נפגשו תלמידי בית הספר עם בעלי מוגבלויות. להמשך קריאה...

סיפורי הצלחה

הסיפורים האלו הם אולי הדבר המשמעותי ביותר בסיפור של תיכון מקצועי. לראות בוגר שהמשיך ללימודים במכללה, עושה שירות משמעותי ובונה מסגרת יציבה להמשך החיים זו התכלית. להמשך קריאה ...
  כפר הנוער כנות