logo

אנתרופוסופיה

אנתרופוסופיה היא השקפת עולם רוחנית שעוסקת במגוון רחב של נושאים ולא רק בחינוך. מטרתה של האנתרופוסופיה היא להחזיר את האדם המודרני לעולם הרוח ממנו הוא התרחק  ובכך להתחבר לתכלית שלשמה הוא נברא.

antroposof
antroposof1
antroposof2
antroposof3
antroposof4
valdorf
valdorf-note2
valdorf1
valdorf2
valdorf4
valdorf5
valdorf6
valdorf7
valdorf8
 

חינוך ולדורף הוא חינוך ברוח האנתרופוסופיה ונקרא כך על שם בית הספר הראשון בו לימדו ברוח האנתרופוסופית. זה היה בית ספר לילדי העובדים במפעל "ולדורף אסטוניה" שבגרמניה ועל כך שמה של השיטה. האיש שעומד מאחורי השקפת העולם הזו נקרא רודולף שטיינר שהיה הוגה דעות, פילוסוף ומחנך גרמני שחי ופעל בתחילת המאה ה-20.

אז מה הרעיון?

חינוך ולדורף מציג אלטרנטיבה חינוכית מהיסודות הבסיסיים ביותר של החינוך, ועד לפרטים מעשיים יותר של עיצוב ההוראה והתכנים. במרכז עומדת התפתחות הילד כישות של גוף, נפש, ורוח, מלידה ועד בגרות. ההתייחסות המרכזית בהוראה היא ראיית ההתפתחות של הילד והתאמת התוכן החינוכי לשלב בו הוא נמצא. בחינוך ולדורף עוסקים פחות ב"מה יש ללמד" אלא ב"איך ללמד וללמוד".

יש שלושה שלבי התפתחות ובכל שלב קיימים מאפיינים שונים של התפתחות ולכן דרך ההוראה שונה בכל גיל.

השלב הראשון מתחיל בלידה ונמשך עד גיל 7 . גיל גן (4-7) מאופיין על ידי דמיון רב של הילד ולכן מתאימים את הסביבה והמשחקים לפיתוח הדמיון ואין לימוד דידקטי.

השלב השני מגיל 7 ועד 14 מתאפיין בכך שהילד חווה את העולם בדרך ויזואלית ודרך דימויים. לכן בבתי הספר היסודיים בשיטת חינוך ולדורף מרבים לקרוא סיפורים ושירים.

השלב השלישי מגיל 14 הוא השלב של התיכון שבו למעשה הילד מגבש את הזהות שלו והשלב הזה מתאפיין בבלבול רב. לכן חשוב מאוד בשלב הזה שהמורה ידריך את התלמיד ייתן כבוד לעולמו הפנימי יכיר בעצמאותו.

בחלק מבתי הספר שרוח האנתרופוסופיה יש כיתות לילדים עם צרכים מיוחדים.

בארץ יש מספר רב של גני ילדים ברוח האנתרופוסופיה וכך גם בתי ספר יסודיים. לגבי התיכון, הרי אנחנו עוסקים בבתי ספר תיכוניים באתר מסגרות, יש למעשה ארבעה בתי ספר  בהם התלמידים ממשיכים גם לחטיבה ולתיכון.

תיכון ולדורף בהרדוף בגליל

בית ספר שקד בטבעון

תיכון ולדורף בזומר רמת גן

בית ספר אדם בירושלים

  כפר הנוער כנות