logo

בתי הספר של הקיבוצים הם בתי הספר הנחשקים ביותר. אפשר לפגוש בהם לא רק תלמידים מהקיבוצים בסביבה, אלא גם תלמידים שהחליטו לוותר על הנוחות של בית-ספר-חמש-דקות-מהבית ולנסוע רחוק בכל יום על מנת להיות בסביבה השונה מהסביבה העירונית הרגילה.

לא כל בתי הספר הקיבוציים פתוחים לפני תלמידים מבחוץ. וגם אם כן, העניין דינמי מאוד. ייתכן שבשנה כלשהי בית ספר קיבוצי יהיה זקוק לתלמידים ובשנה אחרת לא, וייתכן גם שבאותה שנה כיתה אחת בו תהיה מלאה והאחרת תקלוט תלמידים מהעיר.  

ב"מסגרות" תמצאו מידע עדכני והפניות לבתי הספר למיניהם, שם תוכלו להתעדכן ממקור ראשון.

אז מה יש בהם, בבתי הספר הקיבוציים והמושביים, שבגללו כדאי להגיע אליהם מרחוק?

  

בית ספר בקיבוץ - מרחבים ירוקים

 

שש סיבות - למה כדאי

  כפר הנוער כנות