logo

בתי ספר ייחודיים

לקטגוריה של בתי הספר הייחודיים הכנסנו את כל הקטגוריות הקטנות. אי אפשר לתאר כמה זרמים של חינוך יש, כמה צרכים מיוחדים יש לילדים ואיזה מגוון מרשים של בתי ספר מאוד מיוחדים לרוב יש פה ושם בארץ ישראל.

לעיתים יש מחנה משותף בין סוגים שונים של בתי ספר ולעיתים לא יהיה שום קשר בין שני בתי ספר בקטגוריה הזה. 

בתי ספר מיוחדים

תמצאו כאן בתי ספר ללקויות למידה עם תלמידים שבכל מחיר רוצים להצליח.

תמצאו כאן בתי ספר דמוקרטים ואנטרופוסופיים בהם התלמידים או הבית ממנו הם באים מאמינים בצורת הסתכלות אחרת על נושא החינוך. שיוויון, חופש בחירה ודמוקרטיה הם הערכים המובילים.

תמצאו כאן בתי ספר לאומניות ולמדע.

ומה לא בעצם?

  כפר הנוער כנות