logo

בתי ספר ללקויי למידה

לקות למידה הוא מושג המתייחס לקושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות. אין קשר בין לקויות למידה לאינטליגנציה, והבעיה הנוירולוגית הזו מפריעה למיומנויות אקדמיות בלבד – קרי כתיבה, קריאה וחשבון. כמובן שההשלכות של הקשיים האלו רחבות מכיוון שתלמיד או אפילו ילד בגן שלא מצליח כמו חבריו לכיתה יחווה הרגשת כישלון ולכך השלכות רחבות בתחום ההתנהגותי והרגשי. אבחון של הלקויות בגיל צעיר ייטיב מאוד עם הילד ולכן זוהי אחת הנקודות החשובות ביותר בנושא.

אז מה הן למעשה הלקויות במספר משפטים?

דיסלקציה היא הנפוצה ביותר והיא הפרעה בכישורי השפה הבאה לידי ביטוי בעיקר בקריאה - קצב קריאה איטי ובעיה בהבנת משמעות החומר הנקרא.  

דיסגרפיה היא לקות המתבטאת בקושי בכתיבה – קצב כתיבה איטי, לחץ לא נכון על כלי הכתיבה, בעיה בניסוח משפטים ושגיאות כתיב. כל זה גורם לתלמיד להימנע מכתיבה על כל המשתמע מכך. 

דיסקלקוליה היא לקות הקשורה לכל נושא החשבון. קשיים בביצוע פעולות חשבון, הבנת רצף, הבחנה כמותית ועוד. 

הפרעות קשב וריכוז -  בקיצון השני של קשת הלקויות נמצאות הפרעות הקשב והריכוז. 

בתי ספר ללקויי למידה 

ניתן להבין שהמושג לקויות למידה כולל קשת רחבה מאוד של לקויות וקשיים ולכן אין פתרון לילד אחד דומה לפתרון שצריך ילד אחר. חלק גדול מבעלי לקויות הלמידה יגלו את הלקות בגיל צעיר – גן חובה ובית ספר יסודי וחלק יגלו ויבינו את פשר הקשיים שלהם רק בשלבים מאוחרים יותר, כשחומר הלימוד נעשה מורכב יותר (בחטיבה, בתיכון ואף באוניברסיטה). כמו שיש קשת רחבה מאוד של לקויות כך יש קשת רחבה מאוד של פתרונות. 

בית הספר באזור המגורים . השאיפה הבסיסית היא שתלמיד ימשיך בסביבה הטבעית שלו, קרי, בית הספר באזור מגוריו. שם ינסו לתת לו מענה החל בתגבורים ושיעורים פרטניים וכלה בכיתה קטנה ומכלול של טיפולים פרטניים. לחלק מהילדים זהו מענה הולם ולחלק לא. אחד מהחסרונות העיקריים הוא שבכיתות קטנות  לומדים תלמידים עם מגוון בעיות ולא רק בעיות של לקויות למידה. מעבר לכך יש תלמידים שצריכים שכל המערכת תהיה עם אוריינטציה של לימוד לקויי למידה. 

בתי ספר מיוחדים ללקויי למידה. בצורה גסה ניתן לחלק את בתי הספר האלו לבית ספר של משרד החינוך ולבתי ספר פרטיים. בתי הספר של משרד החינוך בדרך כלל מכילים עירוב קשיים גדול יותר ולכן הרמה בהם נמוכה יותר ואין התמקדות בבגרות. מגיעים אליהם תלמידים לאחר ועדת השמה ולאחר שפתרון הכיתות הקטנות לא עזר. בתי הספר הפרטיים ממוקדים יותר בנושא הלקויות ולא קולטים תלמידים עם בעיות אחרות. מגיעים אליהם תלמידים עם רמת אינטליגנציה תקינה ומעלה שיכולים ורוצים לעשות בגרות. בתי ספר אלו כמו כל בתי הספר ללקויות נותנים לתלמידים כלים להתמודד עם הלקויות ולא רק יכולת לעשות בגרות. תלמיד שמגיע לבית ספר פרטי אחרי ועדת השמה מקבל מימון משמעותי לכך ותלמידים שמגיעים על דעת עצמם והוריהם לא יקבלו את המימון הזה, או יקבלו אותו באופן חלקי. 

ישנם בתי ספר ללקויות למידה בכל רחבי הארץ. 

בין הרשמיים של משרד החינוך ניתן למצוא את: חלץ בחולון, התומר בנס ציונה, תקומה בתל אביב, מצדה בתל אביב ועוד 

בין הפרטיים שהם כמובן מוכרים על ידי משרד החינוך אך לא בבעלותו ניתן למצוא את: תיכון מרום, הבית של תמר, בתי הספר של "בית אקשטיין" – בגן שמואל, שדות ים, גבעתיים, תל אביב, אור יהודה וראשון לציון ומרכז אלון בקיבוץ אלונים.. 


  כפר הנוער כנות