logo

בתי ספר מקצועיים

בתי ספר מקצועיים ובתי ספר טכנולוגיים אלו תיכונים בהם רוכשים מקצוע בנוסף ללימודים עיוניים ברמה זו או אחרת. לעיתים הלימודים הטכנולוגיים או המקצועיים משולבים בתוך בתי ספר מקיפים, לעיתים הם משולבים במסגרות צבאיות ולעיתים אלו בתי ספר מקצועיים בלבד בהם כל תלמיד לומד ורוכש מקצוע.
 
 

שני המושגים לימודים טכנולוגים ולימודים מקצועיים בעבר היו שונים אחד מהשני – "מקצועי" היה רכישת מקצוע דוגמת מכונאות רכב, טכנאות שיניים וכו' ו-"טכנולוגי" היה הכשרה לפעולה בסביבה עתירת טכנולוגיה ולימודים מדעיים. היום שני המושגים התערבבו בעיקר בעקבות רצון להעלות את התדמית של המונח "מקצועי".

באתר מסגרות נעסוק פחות בחינוך טכנולוגי-מדעי ויותר בחינוך מקצועי, קרי – בתי ספר מקצועיים. תלמידים שמתלבטים לגבי מגמה טכנולוגית זו או אחרת בתיכון שלהם, לא יימצאו פה תשובות.

לעומת זאת תלמידים בכיתות ח' ו – ט' שמבינים שלימודים עיוניים הם לא הצד החזק שלהם, יוכלו למצוא פה אלטרנטיבות אחרות לתיכון המקיף שליד הבית. דוגמא לכך היא תיכון תדמור לאמנות הבישול.

אנחנו, במסגרות, מאמינים שלימוד במסגרת לא מתאימה מביאה תסכול רב והרגשת כישלון. בסופו של דבר תלמידים שלא מתאימים ללימודים העיוניים יסיימו את בית הספר המקיף עם תעודת בגרות חלקית או תעודה מלאה, אבל כזו שלא תאפשר להם להמשיך הלאה. לכן אנחנו מאמינים שמסגרות מקצועיות או טכנולוגיות אלו ואחרות ייתנו מענה יותר טוב לאותם תלמידים.

tad16רכישת מקצוע בבית הספר תאפשר לכם להתנסות בו לעיתים כבר בתקופת התיכון והצבא ולהגיע לקו הזינוק לחיים הבוגרים עם ציפור אחת ביד ולא עם שתיים על העץ. בתי הספר המקצועיים מלמדים לימודים עיוניים לבגרות לצד הלימודים המקצועיים. השאיפה היא למספר הרב ביותר של יחידות בגרות לכל תלמיד על פי יכולתו.

יש מספר יתרונות שראוי לחשוב עליהם רגע לפני שעושים את הצעד ועולים לתיכון ולכן כתבנו אותם בעמוד נפרד שנקרא – 6 סיבות .  

 

{fcomment}