logo

בתי ספר מקצועיים – מה צופן העתיד

העברת בתי הספר המקצועיים

בקיץ האחרון (2016) ביקש שר החינוך, נפתלי בנט, להעביר את בתי הספר המקצועיים ממשרד הכלכלה למשרד החינוך.

בתי ספר מקצועיים עתיד כרמיאלעבודה בשכר בבית ספר מקצועי

הרשתות אליהם שייכים 60 בתי הספר האלו לא מעוניינות בצעד של שר החינוך. מבחינת התלמידים המשמעות של מעבר למשרד החינוך היא שלא ניתן לעבוד בשכר בכיתות יא'-יב'. אחד הדברים המשמעותיים ביותר בבית ספר מקצועי הוא האפשרות לעבוד בשכר במהלך הלימודים וגם להתמקצע במקום עבודה אמיתי ולא בסדנה בית ספרית.

רבים מתלמידי החינוך המקצועי מוצאים את מקום העבודה העתידי שלהם כבר בתקופת התיכון. במסגרת משרד החינוך לא ניתן לעבוד בשכר והעבודה, למעשה, עוברת לתוך בתי הספר.

שר החינוך הקודם

בתי הספר המקצועיים משכו אש בשנים האחרונות לאחר ששר החינוך הקודם, שי פירון, הציע להקים בתי ספר מקצועיים נוספים.

בישיבת ממשלה שהתקיימה בנושא, מספר שרים טענו שהחינוך המקצועי גורם להסללה ומייעד תלמידים להיות חוטבי עצים ושואבי מים ולמעשה משאיר אותם במקום מאוד נמוך וחסר סיכוי להתקדם בחיים. התפתח דיון ואפילו עימות ובסופו של דבר התוכנית של שי פירון לא יצאה לפועל.

פתיחת מגמות טכנולוגיות ודעיכת המקצועיות

אנחנו כן עדים בשנים האחרונות לפתיחה של מגמות טכנולוגיות דוגמת מגמות אלקטרוניקה במסגרת שוחרים של חיל האוויר אבל מגמות של מקצועות מסורתיים כגון מכונאות, נגרות ועוד הולכות ונסגרות. מספר בתי ספר מקצועיים אפילו סגרו את הרישום לשכבה ט' ומקבלים תלמידים רק מכיתה י'.

היכן עומדים הדברים כיום

כאמור מנכ"לית משרד החינוך ניסתה להניע את מנהלי הרשתות שמפעילות בתי ספר מקצועיים  להעביר אותם למשרד החינוך אבל המהלך נעצר לאחר ששולי אייל, מנהל אגף בכיר במשרד הכלכלה פנה לראש הממשלה וזה האחרון נתן הוראה להפסיק את המהלך.

12,000 אלף תלמידי בתי הספר המקצועיים שעדיין פועלים יוכלו להמשיך ללמוד ולעבוד בשכר גם השנה.