logo

מקיף רבין באר שבע 

המיוחדים של בית ספר רבין

עתודה מדעית טכנולוגיתבית ספר תיכון רבין באר שבע

במקיף רבין באר שבע תוכנית ייחודית 6 שנתית בה תלמידים מתחילים מסלול בכיתה ז' שמטרתו הצטיינות בתחום המדעים והטכנולוגיה. בחטיבת הביניים לומדים מדעי מחשב ורובוטיקה בזכות תקצוב מיוחד למעבדות שנועד למטרה זו. מעבר לכך מתוגברים ולומדים פיזיקה ומתמטיקה.

בחטיבה העליונה אחד המאפיינים של התוכנית היא שיעורי תגבור בקבוצות קטנות בתחומים המדעיים על מנת לעמוד הדרישות הגבוהות של המקצועות האלו הצורה המוצלחת ביותר.

מעורבות חברתית בתיכון רבין

מנהיגות מדעית

בבית ספר רבין באר שבע מצאו דרך לשלב מנהיגות ומדעים וכל זה בשילוב מרכז מרכז אילן רמון. תלמידים המצטיינים בשני התחומים האלו ובעלי מומטיבציה לנושא עוברים בסוף כיתה ט' הכשרה בחופש הגדול ומטרתה להדריך תלמידי בתי ספר יסודיים בתחום המדעים. אותם תלמידים במהלך כיתה י' עד יב' יוצאים בתדירות מסויימת לבתי הספר היסודיים ומעבירים פעילויות ושיעורים לתלמידי היסודיים.

פרוייקט שרשרת

פרוייקט מרשים של מקיף רבין בו לוקחות תלמידות החטיבה העליונה אחריות על תלמידות מחטיבת הביניים. במה הדברים אמורים ? ידוע על פי מחקרים שנערות סובלות יותר מבעיות רגשיות מאשר נערים. הדבר בא לידי ביטוי בדימוי נמוך ותחושה כללית של חוסר אושר. זו הסיבה שתלמידות מהחטיבה העליונה המתנדבות לפרוייקט עוברות הכשרה ומקיימות פגישות אישיות וקרובות עם נערות מחטיבת הביניים. לצורך כך יש אפילו חדר בבית הספר הנקרא "חדר שלך" שם מתקיימות הפגישות.

ילדים מובילים שינוי

תוכנית ייחודית הפועלת בשיתוף פעולה של חברת חשמל ועוסקת בצריכת משאבי הטבע. המטרה של התוכנית בבית ספר רבין היא הגברה של החסכון בצריכת משאבי טבע. במהלך השנה מספר כיתות מקבלות סדרה בת 10 מפגשים ובסופם התלמידים שהיו שותפים בפרוייקט צריכים לפעול בבית הספר ולהשפיע על תלמידים אחרים בתחום החסכון במשאבי הטבע.

מקיף רבין באר שבע

ספורט

בשנת הלימודים תשעה הגיעה נבחרת הכדורגל של בית הספר רבין למקום ראשון במחוז דרום. באתלטיקה קלה זכתה נבחרת ז'-ח' במקום שני בגמר הארצי.  

  כפר הנוער כנות