logo

אורט אפרידר אשקלון

בית ספר אורט אפרידר באשקלון הוקם בשנת 1955 כבית ספר מקצועי ובשנת 1991 הפך לבית ספר מקיף  שנתי.

בבית הספר לומדים כ-1500 תלמידים ובבית הספר יש 2 מסלולי לימוד, אחד טכנולוגי ואחד עיוני.

במסלול הטכנולוגי לומדים אלקטרוניקה במסגרת שוחרים של חיל האוויר, הדסת תוכנה, טכנאי בגרות, תקשורת ורדיו.

במסלול העיוני ניתן ללמוד במגוון רחב של מוגברים עד רמת 5 יחידות – מדעי המחשב, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי החברה, כימיה, ערבית, רוסית ומחשבת ישראל.אורט אפרידר אשקלון

בכל שכבה יש כיתת מב"ר – מסלול בגרות רגיל וכיתת הכוון.

המיוחדים באורט אפרידר:

שוחרים חיל אוויר

מגמת תיב"ם – תכנון בעזרת מחשב. מגמה טכנולוגית בה תלמידי המגמה לומדים לקראת תעודה טכנולוגית, תעודת בגרות וטכנאי מקצוע. כיתת התיב"ם היא כיתה ייעודית החל מכיתה ט' ועד יב'. בכיתה לומדים עד 27 תלמידים. למגמה יש מפעל מאמץ בנס ציונה – אל-אופ ובו התלמידים מתנסים בתחום מעשי.

מגמת שוחרים משלבת לימודים טכנולוגיים עם לימודים עיוניים ותלמידי המגמה מסיימים יב' עם תעודת בגרות ברמה מוגברת עם תעודה טכנולוגית. אחד היתרונות ללימוד במסגרת שוחרים חיל האוויר הוא היחס האישי הניתן לתלמידים ממורי בית הספר ממדריכי חיל האוויר הצמודים לתלמידי המגמה.

במהלך הלימודים מתמחים בתחומים ספציפיים הקשורים לשירות בחיל האוויר וכמובן שתלמידי המגמה מיועדים לשרת במערך הטכני של חיל האוויר.

תקשורת ורדיו – מגמה בה לומדים התלמידים ל-9 יחידות במקצוע הכוללות גם הגשת עבודה מעשית שהינה שידור מוקלט וערוך באורך של שעה.

פרויקטים מיוחדים באפרידר

שומרי המסך של גוגל – פרוייקט בו עוברים תלמידים שונים השתלמות בגוגל על מנת לקדם את נושא הגלישה הבטוחה באינטרנט. התלמידים עוברים הכשרה במשרדי החברה בתל אביב ויוצרים פרויקטים שונים שיזומים על ידיהם.

מסבירים צעירים - קורס הסברה מיוחד בו משתתפים 19 תלמידים מבית הספר מהשכבות השונות ובו לומדים במשך שבעה מפגשים וסמינר אחד את נושא ההסברה הישראלית ולוקחים בחלק באופן פעיל בפעילות הסברה שוטפת.

 

 

  כפר הנוער כנות