logo

בית הספר התיכון ברנקו וייס האתגרי בית שמש

מה תמצאו בתיכון ברנקו וייס האתגרי בבית שמש?

בית הספר התיכון ברנקו וייס האתגרי בבית שמש הוא תיכון ממלכתי שש שנתי לכ-120 תלמידים. מגיעים ללמוד בבית הספר ברנקו וייס האתגרי תלמידים מבית שמש ואזור מטה יהודה בעלי רקע סוציואקונומי שונה, חלקם תלמידים שנשרו מהמערכת החינוכית המסודרת. לחלק מהתלמידים מציע בית הספר תחליף קרוב לפנימיות או בתי ספר רחוקים באזור ירושלים.

בית ספר ברנקו וייס בית שמשבבית ספר ברנקו וייס האתגרי מלמדים מקצועות הומניים והתלמידים נגשים לבגרות חלקית או מלאה. תלמידים שמתקשים ללמוד מקצועות הומניים לומדים יחידה ביישומי מחשב. ישנו דגש חזק על הקשר האנושי בין המורים והתלמידים גם מעבר לשעות בית הספר ובמקביל נדרשת מהתלמידים הקפדה על משמעת כמקובל בכל מוסד לימודי.

פעילויות מיוחדות בתיכון בראנקו וייס האתגרי

קולנוע

סדנת קולנוע שבמהלכה יוצרים תלמידי ברנקו וייס סרט שם החל מכתיבת התסריט, המשחק, הבימוי וכלה בעריכה.

טבע-תרפיה

סדנאות טיפוליות בחיק הטבע אליה מוצאות קבוצות קטנות של תלמידים שנבחרו. דרך הסדנאות ניתן לאבחן קשיים שונים ולטפל בבעיות אלה.

חוות אורי

בחוות אורי שבשדות מיכה ישנן פעילויות אתגריות מגוונות ומלהיבות. למשל סנפלינג - במהלכו התלמידים לומדים להיות עוזרי מדריכי גלישת צוקים קשירות מיוחדות, נהלי בטיחות וגלישה. התהליך מעצים ומאתגר בשל הצורך להתגבר על פחדים ולפתח תחושת אחריות לחייו של אדם אחר. תלמידים רבים עובדים לאחר מכן בשכר בהדרכה במסגרות דומות. בנוסף יוצאים תלמידי בית ספר ברנקו וייס האתגרי לטיולי ניווט בשטח יחד עם לוחמים מיחידת העילית סיירת מטכ"ל.

קרמיקה

בסדנת קרמיקה משתתפים 30-40 תלמידים. מתנהלת עבודה עם חימר ויצירת כלים ויצירות אמנות

חוות סוסים

חלק מהתלמידים עוברים קורס עוזרי מדריכים בחוות רוכבי העמק הקרובה לבית שמש. ההתחלה היא לימודי רכיבה, ההמשך הוא התמודדות וטיפול בסוסים ולבסוף הדרכה של אנשים עם מוגבלויות.

יזמות עסקית

תכנית משותפת לעמותת אשלים וברנקו וייס. במהלך התכנית נלמד חומר בשיווק, תמחור, כלכלה. בנוסף בונים התלמידים תכנית עסקית. הלימודים חשובים מבחינת רכישת כישורי חיים ותלמידי תיכון ברנקו וייס זכו במקום ה-2בתחרות ארצית בתחום.

מוזיאון בנושא השואה

מספר שבועות טרם יום השואה נלמדים בבית הספר ברנקו וייס האתגרי תכנים רלוונטיים, יוצאים לסיור ביד ושם ולאחר מכן התלמידים הופכים את חלל בית הספר למוזיאון שבו מוצגים בכל חדר תכנים על פי רצף הזמן שממחיש את התהליך שהוביל לשואה ולתקומת המדינה.

  כפר הנוער כנות