logo
ליחצו פה


רוצה להיות שף? התיכון לאמנות הבישול

שוחרים בירושלים

אלקטרוניקה יישומית

עיצוב שיער בירושלים וישובי הסביבה

טכנאות שיניים

 

neurim_technology


מחשבים, רשתות תקשורת ומכשירי סלולאר

neurim_technology

עיצוב גראפי

רוצה להיות שף?
חיל חימוש

הודעה חשובה!

 למרבה הצער, פנימיית חיל חימוש תסגר באמצע השנה הנוכחית.

לחניכים יש אפשרות להמשיך לעבור ללמוד במסגרות חינוכיות אחרות. אחת האפשרויות הטובות שכוללת גם תיכון וגם מכללה טכנולוגית היא - כפר הנוער הדסה נעורים.

פנימיה צבאית חיל חימוש

חיל חימוש מפעיל מספר מסגרות לימודיות על מנת להכשיר את תלמידים לשירות במסגרת החיל.  פנימיית חיל חימוש בצריפין היא תיכון / מכללה טכנולוגית בה לומדים תלמידים מכיתה ט' ועד י"ד בתנאי פנימייה. בפנימייה מספר מגמות אליהן משובצים התלמידים על פי יכולת הלימוד שלהם -  מכטרוניקה, תיב"ם – תכנון וייצור בעזרת מחשב, מערכות רכב ומערכות ממוחשבות ברכב.
 
בוגרי י"ב יכולים להישאר על מנת ללמוד לתואר טכנאי והנדסאי בכיתות י"ג ו – י"ד בסבסוד של חיל חימוש.פנימיה צבאית חיל חימוש
מסלול שוחרים / טו"ב בתיכונים. חיל חימוש מפעיל במספר תיכונים ברחבי הארץ כיתות שוחרים וכיתות טו"ב. כיתת שוחרים, ברוב המקרים, היא כיתה אחת מתוך שכבה העוברת מסלול צבאי הנקרא "שוחרים". התלמידים באותה כיתה (לפעמים יש שתי כיתות שוחרים בשכבה) לובשים מדים ונמצאים במסגרת צבאית הכוללת מסדרים, מדריכים שהינם חיילים ופעילויות ערכיות שונות,  אבל יותר מכל זהו מסלול בו רוכשים מקצוע צבאי וממשיכים לשרת בו בחיל, במקרה הזה - חיל חימוש.
תלמידים הלומדים במסלול שוחרים חותמים על שירות בחיל כשהם מתחילים את המסלול בכיתה ט' או י'. יש מקומות בהם השוחרים לא לומדים במסלול נפרד אלא הם חלק מכיתות רגילות – למשל בהדסה נעורים.

כיתת טו"ב שייכת למסלול לימודים בבית ספר מקיף רגיל. בכיתת טו"ב לומדים במקביל - לימודים לבגרות ולימודים לרכישת מקצוע טכנולוגי. את המסלול מתחילים בכיתה ט' עם תגבורים לאחר שעות הלימודים, בכיתה י"א מסיימית עם מקצועות הבגרות ובכיתה י"ב מתרכזים בלימוד המקצוע הטכנולוגי, בדרך כלל אלקטרוניקה.

מכללה טכנולוגית

אימון חיל חימוש

חיל חימוש מפעיל מספר רב של מכללות טכנולוגיות המכשירות תלמידים לאחר סיום י"ב לתואר טכנאי או הנדסאי במגוון מסלולים בהם התלמידים יעבדו במשך השירות - בחיל. ארבעת המקצועות העיקריים אותם לומדים הם אלקטרוניקה ומחשבים, מכטרוניקה, חשמל ותוכנה. תלמידים שלמדו בתיכון במסלול טכנולוגי ממשיכים את הלימודים אותם הם כבר בחרו בתיכון. לתלמידים שלמדו במסלול עיוני ומעוניינים לעשות הסבה לתחום הטכנולוגי בצבא - יש פרוייקטים שונים שהידוע ביניהם הוא – מרום טכנולוגי.  בשנתיים לימודי י"ג ו – י"ד לומדים לתואר הנדסאי בתחום אלקטרוניקה או מכטרוניקה בסבסוד של 80% ומשרתים לאחר מכן בחיל חימוש או מודיעין.

       

רוצים להמליץ ? אולי לשאול ? או סתם להראות לחבריכם מהפייסבוק משהו שאתם אוהבים. זה המקום, אפשר לכתוב תגובות...

{fcomment}