logo

הפורום הציבורי – כפרי הנוער והפנימיות בישראל

אנשים טובים

עושה רושם שהרבה דברים טובים וחשובים יוצאים אל הפועל בעקבות אנשים טובים שיש להם רצון להשפיע ולעזור ולמרבה המזל גם היכרות עם גורמים חשובים וממון להוציא את התוכניות אל הפועל.

שיפוץ חדרי חניכים כפר הנוער בן שמן

הקמת הפורום הציבורי לכפרי הנוער ופנימיות מבטאת צורך ממש בסיסי לעזרה לבני נוער שסביבת המגורים או מסגרת הלימודים שלהם לא תאפשר להם לממש את הפוטנציאל ולהגיע הכי רחוק שאפשר בחייהם.

כפרי נוער ופנימיות בישראל

בשנים האחרונות כפרי נוער ופנימיות בישראל נתקלו בקשיים רבים. חלקם ממש קיומיים - פנימיות שעלולות להיסגר בעקבות מחסור בתקציב או מכירת הקרקע שעליהן הן יושבות. קשיים בתקצוב הפעילויות בגלל מיעוט בחניכים או חניכים שאינם מתאימים למסגרת ובכל זאת מגיעים אליה. ומעל הכל התמודדות עם מערכת (החינוך והרווחה) שגיבשו עמדה שרצוי שהילדים יישארו בקהילה. תפיסה שהמדינות המערביות אימצו אך נסוגות ממנו בשנים האחרונות לאור מחקרים מעמיקים בנושא. מחקרים שהעלו שמסגרת פנימייתית מכילה ומקבלת עדיפה בהרבה לילדים מסוימים. אנחנו כאמור בדיליי בנושא.

אבי נאור - משקיע חברתי

זו הסיבה שאבי נאור שמוגדר כמשקיע החברתי האפקטיבי ביותר לאחר שיזם את עמותת אור ירוק, קרן אורן ועוד... נרתם לעזרת כפרי הנוער והפנימיות. הפורום הציבורי מורכב מוועד מנהל וחברי פורום. יושבים שם מנהלי כפרי נוער בהווה ובעבר, יזמים חברתיים, נציגים של קרנות ועמותות העוסקות בחינוך, נציגים של גופים ממשלתיים הנוגעים בתחום של כפרי נוער ופנימיות ועוד.

הפורום הציבורי מטפל במספר נושאים.

  • השפעה על מדיניות – בסופו של דבר, משרד החינוך וממשלת ישראל צריכים לראות בכפרי נוער ופנימיות מקום בו ניתן לעזור לאוכלוסיות מוחלשות ובני נוער שצריכים מסגרת אחרת כדי ליצור לעצמם עתיד טוב. לכן הפורום מנסה להשפיע על נושא החקיקה והקצעת התקציבים לתחום.
  • פיתוח שותפויות – לאור העובדה שתקציב משרד החינוך אינו מספיק על מנת להפיק את מלוא התועלת לידי הפנימיות וכפרי הנוער, הפורום יוצר שותפויות כלכליות בין גופים עסקיים לבין כפרי הנוער או מגייס פילנטרופיה.
  • הרחבה וחיזוק יכולות מקצועיות – רק לאחרונה הפורום יזם מבצע שנקרא "יש לי חדר משלי" – שיפוץ חדרי חניכים בפנימיות שונות על מנת לתת לחניכים הרגשה ביתית ומכבדת. זו רק דוגמא אחת. הפורום מסייע מקצועית לבעלי תפקידים רבים ובחומים שונים. דוגמאות נוספו הן קיום יום עיון בנושא שיווק באינטרנט וגיוס תלמידים, פיתוח תוכנית עמיתים ליושבי ראש הכפרי והפנימיות ועוד   

 

  כפר הנוער כנות