logo

אדם חברה וטבע - מאפיינים

סיפור קטן...
4203
7456
7514
7515
7751
7967
7968
7971
8084

נתחיל אולי מסיפור קטן על תלמידה מבית הספר, שהדריכה קבוצת מבקרים שהיו תלמידים מבית ספר אחר. היא הציגה בפניהם את התערוכה שסיכמה את התוכן אותו למדה בחצי השנה האחרונה. תוך כדי הסיור, היא סיפרה להם על כך שבבית הספר שלה התלמידים מכונים חניכים והמורים מחנכים.
 

חניכים ולא תלמידים

התפתח דיון סביב הנושא והמסקנה העיקרית ממנו הייתה שאם באמת כל המורים רואים את עצמם כמחנכים אז היה ראוי שיקראו למורה מחנך ולתלמיד חניך. אבל, זה לא המצב בבית ספר בדרך כלל, מכיוון שיש הרבה מורים מקצועיים שרואים בלימוד המקצוע את התפקיד שלהם. אותה תלמידה הסבירה שבבית הספר שלה - "אדם חברה וטבע" כל המורים הם מחנכים ובנוסף לכך הם מלמדים תוכן. זהו אחד המאפיינים המרכזיים כאן ולכן גם התלמידים הם חניכים ולא תלמידים.
 

מה עוד?

הכיתות קטנות 15 עד 20 תלמידים בכיתה. שני מחנכים בכל כיתה. לכל תלמיד מחנך אישי שנמצא בקשר אישי עם התלמיד והוריו. הקשר הזה בא לידי ביטוי בשיחות אישיות פעם בשבוע שבועיים עם התלמיד, ביקורי בית ושיחות טלפון עם ההורים לעדכן על בעיות ועל דברים טובים. נסו לחשוב עכשיו, אם אתם הורים, מתי קיבלתם  שיחת טלפון מבית הספר על דבר טוב שבנכם  עשה.

לא נכון למדוד אנשים לפי ציונים 

אין כאן מבחנים. זה נובע מתוך אמונה שלא נכון למדוד אנשים על פי ציונים אבל זה גם מאפשר ללמד בצורה הרבה יותר חוויתית ופחות מלחיצה. במקום להתרכז בשינון לקראת מבחנים, לומדים דרך חוויה ודרך העמקה בנושא. איך בכל זאת שומרים על מתח לימודי ? הדוגמא הכי טובה לכך היא אירועי השיא באמצע השנה ובסופה. באירועי השיא כל בית הספר הופך לתערוכה אחת גדולה בה התלמידים מציגים בפני מאות מבקרים את תוצרי הלמידה. התלמידים מעידים על המשמעות הרבה שבהצגת הנושא הנלמד בפני ההורים ושאר המבקרים שחלקם תלמידי בתי ספר אחרים, תושבים מהשכונה, נציגי העירייה ומשרד החינוך ועוד. 
 

איך בכל זאת לומדים לקראת בגרות ?

לקראת המבחנים מלמדים את התלמידים איך ללמוד לקראת מבחן בגרות. בדרך הזו לאורך השנים התלמידים באים לידי ביטוי, נהנים, לומדים בחדווה ולקראת בגרות מיישרים קו ולומדים לבגרות. לא ייאמן!  זה עובד.
  כפר הנוער כנות