logo

כפר הנוער הדסים

2390-sImg
2859-sImg
2880-sImg
2913-sImg
2951-sImg
2994-sImg
3005-sImg
3160-sImg
3252-sImg
3263-sImg
3706-sImg
3712-sImg
כפר הנוער הדסים כולל בית ספר שש שנתי - מכיתה ז' ועד יב' אשר מיועד לתלמידי האזור (אבן יהודה וקדימה-צורן)וכן פנימיה בה מתגוררים תלמידים המגיעים ממקומות שונים ברחבי הארץ וכן ילדי עולים מצרפת ותלמידי נעל"ה צרפת.
הכפר נמצא במרכז שרון בסמיכות לאבן יהודה ולומדים בו-מעל אלף תלמידים.
בבית הספר שבהדסים מספר רב של מגמות שמקיפות נושאים רבים בתחומים שונים בנושאי אמנות ובמה כגון מגמת מחול, תיאטרון, אמנות ומוסיקה, מגמות מדעיות - כימיה, ביולוגיה, פיזיקה ומחשבים ואף מגמות טכנולוגיות - ניהול משאבי אנוש והנדסת מכונות בדגש מכטרוניקה.
בפנימיה שבהדסים מספר רב של פעילויות חברתיות ותמיכה לימודית מעבר לשעות הלימודים. במרכז הלמידה התלמידים מקבלים תגבורים במקצועות בהם הם נזקקים לכך. בנוסף מתקיים שיתוף פעולה עם חברת אמדוקס ובמסגרתו עובדי החברה חונכים ועוזרים לימודית לחניכי הפנימיה בכפר עצמו ובמרכז הלמידה שבחברת אמדוקס.
צופים - חניכי הפנימיה שמעוניינים להיות חניכים בתנועת נוער יכולים להצטרף לשבט הצופים של אבן יהודה. מגוון החוגים בשעות אחר הצהריים הוא רב וכולל בנוסף לחוגים סטנדרטים פרוייקט ייחודי בשם אחי"ם - תוכנית המשלבת אמנויות לחימה עם לימודי הוראה מתקנת וזאת במטרה לשפר את היכולות הלימודיות וההתנהגותיות של החניכים.

מגוון המגמותhadasim banner

אחד היתרונות בבית הספר של הדסים הוא מגוון המגמות הרב. בתחום האמנות הבמה והמדיה ניתן למצוא כאן את כל האפשרויות הקיימות - מחול, קולנוע, תיאטרון ומוסיקה. בתחום הטכנולוגי יש שתי אפשרויות - ניהול משאבי אנוש ומגמה מקצועית/טכנולוגית להנדסת מכונות בהתמחות מכטרוניקה.  לימודי ביולוגיה משולבים במשק החי וכמובן מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, גיאוגרפיה, ספרות, ערבית ועוד.

הפנימיה

הפנימייה בכפר הנוער הדסים מציעה פעילויות ועזרה לימודית לאחר סיום יום הלימודים. חוגים בשעות אחה"צ. חניכים בפנימיית הדסים יכולים להשתלב בשבט הצופים באבן יהודה החל מחטיבת הביניים. בפנימייה פועלים מספר פרוייקטים ייחודיים כגון פרוייקט חונכות של עובדי אמדוקס שחונכים תלמידים ועוזרים להם במקצועות המתמטיקה והאנגלית. תלמידות מכיתה י' ועד יב' יכולות להצרף למסלול ייחודי למנהיגות נשית הפועל בכפר הנוער מזה מספר שנים. 
  כפר הנוער כנות