logo

כפר נוער דתי הודיות

 בכפר הנוער הדתי הודיות זיהו את הצורך הבסיסי של חניכי הפנימיה ונתנו לכך מענה ייחודי. התוכנית הייחודית עוסקת באיכות הקשר בין החניכים לבין הבוגרים בכפר - מדריכים, מחנכים ומורים.

במילים אחרות, מכיוון שלחניך פנימייה יש לעיתים חוסר באדם שיהווה דמות בוגרת משמעותית בשבילו החליטו בהודיות לשנות את התפיסה לגבי מחנך. לכן הכפילו את שעות החינך הניתנות בכיתה וגם את "שעות האוויר" בהן למחנך יש את הזמן להיפגש ולשוחח עם התלמידים באופן אישי. לכל מחנך יש 8 שעות חינוך שזה מהווה שליש ממשרת המורה - לא תמצאו את זה בהרבה מקומות. 

מאפיין נוסף וייחודי בכפר נוער דתי הודיות הוא הנושא החקלאי. כאן עדיין עוסקים בצורה רצינית בחקלאות. התלמידים עובדים כאן באורווה ובפינת החי ובמקביל בחממות בהם מגדלים ירקות אורגניים, צמחי מרפא ואף מפיקים שמנים אתרים במעבדות. 

בכפר נוער הודיות יש שלוש מגמות לימוד שהייחודית ביניהן היא המגמה ללימודי משטרה בשילוב משטרת ישראל. 

hadayot11

המגמות

בכפר נוער הודיות יש שלוש מגמות שונות. מגמת תקשוב היא מגמה שבה רוכשים התלמידים ידע בתחומי רשתות, מיחשוב ובקרה. מגמה ביולוגית בה לומדים חקלאות, לימודי חיים ולימודי סביבה בצורה עיונית ומעשית. מגמה נוספת היא מגמת לימודי משטרה בה לומדים קרימינולוגיה, סוציולוגיה ומדעי המשטרה. גם במגמה זו הלימודים משלבים תחום עיוני עם תחום מעשי בו התלמידים יוצאים לסיורים ואימונים. 

התחום החברתי והפנימייה

כפר נוער דתי הודיות

מגוון הפעילויות בפנימיה רב וכולל הרבה מאוד חוגים החל מחוגי מוסיקה ונגינה על מגוון כלי נגינה, פיתוח קול ועד כדורגל, קפוארה ועוד. נושא הספורט גם הוא מפותח מאוד בהודיות ונבחרת הריצה זכתה בהרבה פרסים בריצות שדה, בנים ובנות. בכפר פועל פרוייקט מעגלים שמטרתו לעודד את החניכים לצאת למכינות קדם צבאיות דתיות. 

יחס אישי וחם

בכפר הנוער הודיות מופעלת תוכנית ייחודית שמטרתה לרתום את כל הגורמים במערכת על מנת ליצור לחניכים הזדמנות ועתיד מוצלח. לכן בית הספר מחזק את הקשר שבין המחנכים למדריכי הפנימייה. במקביל הוכפלו שעות החינוך והמערכת שונתה כך שיש שיעורים כפולים באותו המקצוע והקשר בים המורים לתלמידים מתחזק. כל המאפיינים הללו, מוסיפים את הנדבך החשוב ביותר והוא הקשר האישי.
  כפר הנוער כנות