logo

הזנק לעתיד

הזנק היא עמותה הפועלת בפריפריה והמטרה שעומדת בפניה היא יצירת עתיד טוב יותר לנערים ונערות שלומדים בפריפריה. למה הכוונה ?

הזנק

תלמידים שמתקשים להגיע לבגרות או לבגרות משמעותית שאתה יוכלו להתקדם הלאה "יוזנקו" במגוון פעילויות הכוללות תגבורים, העצמה, קאוצ'ינג, ביקורים במקומות עבודה אליהם אפשר לשאוף ועוד.

בסוף התהליך בסיום י"ב לרובם תהיה תעודת בגרות טובה ביד ומוטיבציה להמשך. למסלול הזה קוראים "הזנק" אבל קיימים עוד שלושה מסלולים שמיועדים לתלמידים אחרים.

קדם עתידים

מסלול המיועד לתלמידים עם יכולות לימודיות גבוהות שעם קצת רוח גבית יוכלו להתכוונן יותר נכון לעתיד. הפעילות של עמותת הזנק במסלול הזה מביאה את התלמידים לבגרות איכותית שתאפשר להם להיקלט בפקולטות יוקרתיות ולרכוש מקצועות מאוד איכותיים.

גם במסלול זה הפעילות לא מסתכמת בתגבור לימודי. תלמידים ב"קדם עתידים" נחשפים למקומות עבודה בחברות הייטק, מקבלים ימי עיון באוניברסיטאות על מנת לטעום מלימודים באקדמיה, משתתפים בסדנאות העצמה בסגנון קאוצ'ינג ועוד.

הזנק לתעשייה

זוהי עבודת הקודש של העמותה המיועדת למנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך והחזרתם למסלול ייחודי. עמותת הזנק מגיעה לנערים ונערות שנמצאים עם רגל אחת בחוץ - מחוץ למערכת החינוך, ורגל אחת בפנים - לכו תדעו איפה ! ומציעה להם מסלול שפותח בפניהם פתח לעתיד טוב. מה המסלול מציע ? פיתוח אישי לכל תלמיד על מנת שיסיים 12 שנות לימוד ובידו גם מקצוע. ההכשרה הזו תאפשר לתלמידים לרכוש מקצוע מסוים, הרגלי עבודה, עבודה חלקית בשכר כבר בתקופת התיכון ולאחר מכן לשרת בצבא במקצוע אותו רכשו עם פנים לעתיד.

הזנק לאקדמיה

עמותת הזנק לא מסיימת עבודה באמצע ולכן היא פונה לתלמידים שבתקופת התיכון השתתפו בתוכניות העמותה ודואגת שהם ימשיכו את התנופה אותה הם קיבלו בתיכון. מה זה אומר ? הכוונה נכונה, ליווי אישי ומלגות שמסייעות לבוגרי התוכנית בהמשך דרכם בלימודים.

אז איפה פועלות תוכניות הזנק ?

רמת הדסה
פנימיית שטיינברג
כפר הנוער עיינות
כפר הנוער בן שמן

....... 

 

   

  כפר הנוער כנות