logo

כפר הנוער זוהרים 

IMG 3054

נוער חרדי נושר

אחת הבעיות בחברה החרדית היום היא "נוער נושר". לא כל אחד בנוי לשבת בישיבה וללמוד. בני נוער שלא בנויים למסלול הסטנדרטי מוצאים את עצמם הרבה פעמים ברחוב. אנחנו מביאים כאן ציטוטים של בני נוער אלו מתוך סרטו של הרב גרוסמן על כפר הנוער זוהרים אותו הקים:

"הציבור החרדי, זה או שחור או לבן, או שאתה בישיבה או שאתה כלום, אתה חסר ערך"

"רק מי שחי ברחוב יודע להעריך מה זה בית, פשוט לשרוד, איך שאומרים את זה, לשרוד את החיים".

כפר נוער חרדי

ברחוב בני הנוער הולכים איבוד. אלכוהול, סמים, עבריינות וכל זה מכיוון שאין יד מכוונת, אין מסגרת מתאימה שתקלוט אותם ותיתן להם כיוון נכון לחיים.

עמותת "מגדל אור" שהקים הרב גרוסמן רכשה ב-2012 כפר נטוש לנגמלים בעמק האלה והפכה אותו לכפר נוער חרדי שנותן מענה לתופעת בני הנוער החרדי. המטרה קודם כל היא לתת לבני הנוער "בית שמאמין בהם" כפי שמופיע בסלוגן של כפר הנוער.

לימודים לבגרות או מקצוע

את הכפר עצמו בנו ושיפצו נערים לאחר שרכשו מיומנות בבנייה בעץ ובעבודות שונות.

כפר זוהריםהנערים לומדים כאן לקראת בגרות ו/או מקצוע שיעזור להם להשתלב בחברה. כמובן שבית הספר בכפר הנוער תומך בנערים שבדרך כלל יש להם פערים לימודיים משמעותיים ולעיתים גם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז. הם מקבלים מענה ועזרה על מנת להתגבר על אותם קשיים שבגללם בדרך כלל מצאו את עצמם מחוץ למסגרות חינוכיות חרדיות.

הלימודים העיוניים כוללים לימודי קודש ולימודי ליב"ה ושלושת מגמות הלימוד הן

  1. 1.מגמת תקשוב ומחשבים
  2. 2.מגמת ארץ ישראל
  3. 3.מגמת חקלאות

פנימיה חרדית

הפנימיה שבכפר הנוער כוללת מבנים מחודשים וכל 3 עד 4 תלמידים מתגוררים בחדר. המדריכים מתגוררים בכפר הנוער עם משפחותיהם ומהווים תמיד כתובת ראשונה לנערים.

במסגרת הפנימיה החרדית בשעות אחר הצהריים הנערים מקבלים חוגי העשרה מגוונים – תוכנית אחרי, טיפול בבע"ח, חוג מד"א, חוג אילוף כלבים, קרב מגע, הישרדות ועוד.

  כפר הנוער כנות