logo

כפר סילבר

1
2
3
4
5
6
7

אודות כפר סילבר

כפר סילבר הוא כפר נוער הכולל פנימייה, משק חקלאי ובית ספר על אזורי שש שנתי – כיתות ז-יב. בבית הספר לומדים 700 תלמידים, רובם תלמידים הגרים באזור וחלקם חניכי פנימיית כפר סילבר.

בית הספר

בית הספר מחולק לחטיבת ביניים ולחטיבה עליונה ולשלושה בתים: בית בתמר לכיתות ז' ו-ח', בית הרימון ל-ט' ו-י' ובית התאנה ל-יא ו-יב'. בבית הספר יש מגוון מגמות לבגרות של 5 יחידות לימוד והן: מדעי המחשב, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה,חקלאות, ארץ ישראל וכן שפות-רוסית,ספרדית ואמהארית. לצד הלימודים העיוניים ניתן לגשת לבגרות של 13 יחידות לימוד במגמות טכנולוגיות-אוטוטק, תקשורת, אמנות ועיצוב אופנה.

פנימיית כפר סילבר

פנימיית סילבר מונה 200 נערות ונערות בין הגילאים 12 עד 18. בצוות המקצועי בכל קבוצה יש עובדת סוציאלית, 2 אנשי צוות בן או בת שנת שירות (ש"ש) ומורה חייל/ת. החניכים מקבלים עזרה לימודית ("בית ספר ערב") וחוגים ופעילויות העשרה בשעות אחר הצהריים.

המשק החקלאיsilver11

המשק החלקאי בכפר סילבר הינו חלק מהפעילות הלימודית חינוכית בבת הספר ובפנימייה ומהווה תנאי לקבלת בגרות במגמת חקלאות. במשק יש ענפים שונים: פינת חי, רפת, דיר, חממות וגד"ש.

המגמות

המגמות העיוניות לבגרות ובגרות מוגברת הן ספרות, לשון, תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, ביולוגיה, חנ"ג ומקצוע בחירה (הבחירה נעשית לקראת כיתה י). כמו כן יש 2 מסלולים למצטיינים במדעים ובמתמטיקה: מופ"ת (מכיתה ז') וקדם עתידים (מכיתה ט').בנוסף קיים ומסלול טכנולוגי (אוטוטק) לבגרות בו ניתן ללמוד את יסודות החשמל, פיזיקה, תרמודינמיקה, תורת המנוע ושרטוט ממוחשב – סך כל היחידות 14. מסיימי המסלול הטכנולוגי יכולים להמשיך לכיתה יג במקצוע טכנאי ולכיתה יד' – הנדסאי. קיים מסלול נוסף לבגרות והוא עיצוב אופנה – גם הוא בן 14 יחידות לימוד. תלמידים עם הישגים בינוניים ומטה לומדים בכיתות מב"ר ואתג"ר<

חוגים, תגבורים ודברים ייחודיים.

  כפר הנוער כנות