logo

המכינה הקדם צבאית ע"ש חביבה רייק

המכינה הקדם צבאית למנהיגות הומניסטית ע"ש חביבה רייק פותחת את שעריה למחזור א'. המכינה מיועדת לנערים ולנערות חילונים וממוקמת בשטח קמפוס גבעת חביבה ליד פרדס חנה.

קצת על המכינה:

 הלמידה במכינה תתקיים סביב עולמות תוכן מגוונים ומטרתה לפתח אתכם כלומדים עצמאיים בעלי השקפת עולם מגובשת. לאורך השנה נעבור הרצאות, לימוד בחברותות, סיורים, טיולים, סדנאות שטח ועוד.

haviva2

משימה חינוכיתהמשימה החינוכית היא חלק מרכזי ביסודות המכינה. במהלך השנה נעבוד עם ילדים ובני נוער במסגרות חינוך שונות באזור ונתרום את חלקנו לחינוך דור העתיד במדינה.

haviva3


חיי קבוצה: חיי קבוצה הינם עוגן חשוב במכינה. לאורך השבוע אנו חיים יחד, מנהלים את משק הבית, יוצרים תרבות עצמאית ולומדים כיצד להיות חלק מחברה אוטונומית.  

haviva4


חיי קבוצה: חיי קבוצה הינם עוגן חשוב במכינה. לאורך השבוע אנו חיים יחד, מנהלים את משק הבית, יוצרים תרבות עצמאית ולומדים כיצד להיות חלק מחברה אוטונומית.  


הכנה לצה"ל: במסגרת המכינה אנו מקיימים הכנה לצה"ל תוך שימת דגשי על הפן הפיזי ועל הכשרה ערכית ומוסרית. המפגשים יכללו מפגש עם מפקדים ומפקדות, היכרות עם דילמות שעולות בשירות הצבאית ובניית החוסן האישי להתמודדות ולהובלה בשירות הצבאי. 

haviva1


  כפר הנוער כנות