logo

המכינה הקדם צבאית "מלח הארץ" פותחת שלוחת בנות!

בנוף מרהיב לחופו של ים המלח, בסביבה מדברית ייחודית, בתוך קיבוץ קטן, משפחתי וירוק, פותחת מכינת "מלח הארץ" קבוצה חדשה לבנות בלבד.melach-banot

זוהי הזדמנות להצטרף למכינה ותיקה, הקיימת מזה שש שנים בקיבוץ עין גדי.
עד כה הפעלנו תוכנית לבנים בלבד, וכעת נפתחת קבוצת בנות בקיבוץ השכן: קיבוץ מצפה שלם.

אנו במכינה מאמינים במפגש ישיר ואמיתי בין בני נוער מרקעים שונים, בני נוער המגיעים מרקע תרבותי, חברתי וגיאוגרפי שונה. אנו שמים דגש על היכרות עם כלל החברה הישראלית, על מנהיגות והעצמה, על קשר עם הקהילה בה אנו חיים ועל קשר ישיר וחזק אל הטבע והסביבה.

המכינה מכוונת ומכשירה לשירות צבאי משמעותי, למנהיגות ולפיתוח יכולות התמודדות במצבי לחץ ומשבר.

המכינה משלבת פעילות משמעותית בקהילת הקיבוץ, ורחבי ים המלח בכלל.

אחד ממאפייניה הייחודיים של המכינה הוא בהפעלת שתי קבוצות שונות: קבוצת בנים בעין גדי וקבוצת בנות במצפה שלם. הרעיון הוא יצירת מרחב מאפשר ומתאים לכל קבוצת מגדר, וכן מפגשים משותפים בין שתי הקבוצות.

מאפיין נוסף הוא ביציאה רבה אל המרחב: המדבר והטבע בכלל. במהלך המכינה פעילויות רבות ואף שבועות לא מעטים מתקיימים הן בסביבתנו הקרובה והן בכל רחבי הארץ.

זוהי הזדמנות להיות חלק מהמחזור הראשון פורץ הדרך אשר יבנה את המסורת לבאות.

לפרטים ויצירת קשר:

משרד: 08-6259321

חנן:   052-8444613

  כפר הנוער כנות