logo

מכינת העמ"קמכינת העמק

מכינה קדם צבאית העמק נמצאת בעמק בית שאן ביישוב הקהילתי תל תאומים הנמצא מדרום לעיר בית שאן. ראשי התיבות עמ"ק – עיר, מושב, קיבוץ מבקשים לבטא את אחת מהשאיפות של עמותת חיברותא שעומדת מאחורי המכינה, להביא להגירה חיובית לעמק בית שאן על כל מרכיביו – לעיר בית שאן, לקיבוצים ולמושבים שבתחומיו.  

בנסגרת השאיפה הזו יש שלוש מסגרות עיקריות:

  • המכינה הקדם צבאית
  • חקלאות בעמק – תוכנית המזמינה בוגרי צבא או שנת שירות לפרק זמן של עבודה מועדפת בחקלאות ואף התנדבות בקהילה ולימודים.
  • אקדמיה בעמק – תוכנית בשלבי בנייה ששמה לה למטרה להביא ולהשאיר בעמק בית שאן צעירים אקדמאים כבר בהיותם סטודנטים.

המכינה הקדם צבאית

מכינת העמ"ק היא מכינה קדם צבאית מעורבת – בנים ובנות, חילוניים ודתיים.

אחריות

לקיחת אחריות היא חלק אינטגרלי מחיי היום יום במכינה ולכן כל שבוע זוג חניכים אחר מתנסים כמדריכים. הם מתכננים את הלו"ז, לומדים לעמוד מול קהל, מנהלים קונפליקטים וכל מה שקשור לניהול הקבוצה. במקביל חניכים אחרים מקבלים תפקיד של אחראי קבוצת לימוד. וכך הם אחראים לקשר עם המרצה, הם מוודאים שכולם מגיעים ויודעים מה שצריך לדעת ושומרים על סטנדרט ההתנהגות הלימודית. כמובן שיש וועדות וצוותים וכן חניכים שאחראים על הסדרות השונות.

יוזמה מכינת העמק

שליש שלישי הוא פרק זמן בו החניכים צריכים ליישם את החלומות שלהם את הדרך שבה הם רואים מתנהלת המכינה. היוזמה עוברת לידיים שלהם.

יוזמה אחת מדהימה ומבורכת שלקחו לידיהם חניכי מחזורים ב' ו- ג' היא שביל העמ"ק. מסלול בן 8 ימים ו-120 קילומטרים שהינו פרי יוזמה של מדריך המכינה לשעבר – משה קוסטה וחניכי המכינה. את הביצוע וסימון השביל עשו חניכי המכינה ביחד עם חיילים, תלמידי בתי ספר יסודיים ותיכוניים מהאזור וכן בשיתוף פעולה עם בוועדה לסימון שבילים והמועצה האזורית.

מדהים לראות איך יוזמה וחלום הופכים למציאות וזו בסופו של דבר המטרה. לממש את עצמנו ולהביא לחברה טובה יותר.