logo

 המכינה הקדם צבאית החרדית הראשונה

מכינת הררי ציון

כ-20 בני נוער נלהבים ונרגשים הגיעו לשערי המכינת הקדם צבאית "הררי ציון" אשר בבקעת הירדן.

מכינה צבאית חרדיתמדובר במחזור החניכים הראשון של המכינה הקדם צבאית החרדית הראשונה בישראל. במסגרת המכינה ילמדו החניכים לימודי קודש ולאחר מכן יעברו הכשרה צבאית מתאימה שתכשירם לשירות קרבי מלא ומשמעותי בן 3 שנים במסגרת גדוד הנח"ל החרדי "נצח יהודה". הכוונה היא שלפחות חלקם ימשיכו לקצונה.

חשיבות ציבורית וערכית

למכינה הצבאית החרדית ישנה חשיבות ציבורית רחבה בעיקר עקב הקיטוב הגדול שנוצר בשנים האחרונות בין הציבור החרדי לציבור הכללי סביב שאלת הגיוס לצה"ל והתרומה למדינה.

מסגרת מתאימה לנוער חרדי

המכינה הוקמה לאחר פניות רבות של הורים ואישי ציבור מהמגזר החרדי שחיפשו מסגרת מתאימה לנוער חרדי שאינו לומד בישיבה ומעוניין להתגייס לשירות צבאי. לבסוף נמצא התמהיל הנכון.

בעל היוזמה הברוכה הוא הרב יחיאל פרץ, הרב הראשי של יישובי צפון הגולן שמשמש כנשיא המכינה. הרב פרץ עוסק מזה שנים ארוכות בטיפול בנוער חרדי בסיכון ולפני כעשור אף הקים את הישיבת הטכנולוגית טל חרמון שהינה הישיבה הטכנולוגית החרדית הראשונה בישראל.

החזון

בהתאם לחזון המכינה החניכים יקבלו הכשרה צמודה וסיוע שיאפשר להם השתלבות אופטימאלית בצבא תוך שמירה על אורח חייהם החרדי ובהתאם לדרך בה התחנכו. כשלאחר שירות מוצלח יחזרו למסגרות התורניות, וישתלבו חזרה בחברה מתוך יראת שמים ואהבת התורה".

בראשות המכינה עומד, הרב ידידיה אקרמן, ששימש כקצין בפלס"ר 7 וכסגן מפקד פלוגה בנח''ל החרדי. גם שאר אנשי הצוות הינם חרדים ששירתו כקצינים ומפקדים בנח"ל החרדי ומכירים היטב את ההווי החרדי והצה"לי.

תמיכה מקיר לקיר

בטקס הפתיחה השתתפו חברי הכנסת ח"כ אלי ישי ויעקב מרגי מש"ס (כן, כן! זו לא טעות כתיב!), ראש המועצה האזורית דוד לחיאני ואנשי צבא בכירים ששיבחו את היוזמה.

חזרה לעמוד כללי - מכינות קדם צבאיות

  כפר הנוער כנות