logo

מכינת גלmechinot-banner11

מכינה קדם צבאית הנמצאת בעכו ושייכת לעמותת "אחריי!" ול"מעשה".

כמה מילים על אחריי! ומעשה

אחריי! היא עמותה/תנועה שקמה במקור על מנת לצמצם פערים בפריפריה הגיאוגרפית או הפריפריה החברתית על ידי עידוד גיוס של בני נוער לשירות משמעותי בצבא בדגש על פיקוד. זה התחיל בשכונת התקווה וגדל מאוד לאחר שהצטרפו לעמותה גופים גדולים כמו הקרן לידידות ובנק לאומי.

מעבר למטרה הראשונית של צמצום פערים, עמותת אחריי! שמה דגש עיקרי באופן כללי על טיפוח מסוגלות של בני הנוער ומעורבות חברתית לא רק בהקשר הצבאי.

זו אחת הסיבות שמעבר לפעילויות בשכונות ובערים לתלמיד יא-יב כהכנה לצבא אחריי! פתחה מסלול של שנת שירות ומכינה קדם צבאית ששמה מכינת גל ונמצאת בלב העיר עכו ובשיתוף ארגון "מעשה".

ארגון מעשה שם לו את אותן מטרות רק בדרך אחרת. כלומר, צמצום פערים בחברה אבל הדרך של מעשה היא ההתנדבות. זו הסיבה שלמעשה יש מספר גרעינים של שנת שירות, מסלול של שירות לאומי ומכינה קדם צבאית בשיתוף עם אחריי!

12333

על המכינה

שני המאפיינים של העמותות באים ליד ביטוי במכינת גל.

התנדבות בקהילה

המכינה המיועדת לבנים ובנות פועלת בשני מוקדים בעיר עכו וכך החניכים שלה פועלים למעשה בשלוש שכונות שונות. היקף פעילות ההתנדבותית היא 12 שעות שבועיות והכשרה מקצועית בתחום בת 8 ימים. העבודה היא עם אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, קשישים וכו'.

לימודים

601362 3210653765422 1219001476 n

לימודים הם חלק אינטגרלי וחשוב והחיים במכינה הקדם צבאית. במכינת גל לומדים החניכים מנהיגות, תהליכי קבלת החלטות, יהדות, זהות, מורשת, גיאוגרפיה, יזמות ועוד.

הכנה לצה"ל

במכינת גל מכינים את החניכים לימי מיון וגיבוש ליחידות מיוחדות וליחידות השדה. מלמדים על התמודדות עם לחץ, יוצאים לסדרות של ניווט והישרדות. נפגשים עם מפקדים בכירים יותר או פחות מיחידות שונות על מנת לחשוף וגם לעורר מוטיבציה בקרב החניכים והחניכות.

הכרת הארץ

הכרת הארץ זה ב-DNA של מכינות קדם צבאיות בכלל ושל מכינת גל בפרט. מטיילים, נודדים בצפון ובדרום, במדבר, בגליל, בהרי ירושלים ובכל מקום כשהשיא הוא בסוף השנה כאשר חניכי המכינה יוצאים למסע בין שבועיים ברחבי הארץ ושאותו מתכננים ומבצעים החניכים.

חזרה לעמוד כללי - מכינות קדם צבאיות

 

 

  כפר הנוער כנות