logo

מכינה קדם צבאית יפתחמכינת יפתח mechinot-banner11

מכינת יפתח בקיבוץ רביד מביאה בשורה חדשה לעולם המכינות הקדם צבאיות. זוהי מכינה המיועדת לבוגרי יב' מכל רחבי הארץ לרבות בתי ספר מקצועיים, פנימיות וכו'. הכותרת "מכינה למנהיגות בעולם העבודה" מספרת לנו על הצד החדש מעבר להכנה לצה"ל ולנושא המעורבות החברתית. נושא ההכנה לעולם העבודה תופס מקום מרכזי ומקיף תחומים שונים כגון יזמות, שיווק, ניהול תקציב, ייצור, קשר עם ספקים ולקוחות ועוד נוש
אים חשובים אחרים.
שלושת עמודי התווך של מכינת יפתח , כאמור, הם הכנה לצה"ל, משימה חינוכית ומנהיגות בעולם העבודה, נפרט קצת:
  •  עוברים הכנה פיזית ורעיונית. מכאן יוכלו לצאת מוכנים יותר  למערך הקרבי או למערך הטכני של צה"ל. במהלך השנה עוברים אימוני כושר, ניווט , טיולי הישרדות, והכנה לגיבושים.
  • הכנה לצה"ל - החניכים
  • מכינת יפתח
  • משימה חינוכית - פעמיים בשבוע מתנדבים חניכי המכינה בבתי ספר באזור. בעיקר מדובר בבתי ספר מקצועיים בהם הם מעבירים שיעורי הכנה לצה"ל ופעילויות חברתיות וכן בבתי ספר יסודיים.
  • מנהיגות בעולם העבודה - החניכים מקבלים כלים לעבודה ויזמות בעולם העבודה על ידי התנסות בפיתוח מיזמים יצרניים במכינה. במה מדובר ?

 

מיזמים יצרניים וניהול עסק

אין לימוד טוב יותר מאשר התנסות מעשית. לכן חניכי המכינה משתתפים, עובדים ומנ
הלים מיזמים עיסקיים שונים. שתי דוגמאות:
 הראשונה היא עסק
בתחום הדפסה על חולצות משי הפועל בקיבוץ רביד בו נמצאת המכינה. החניכים עוברים הכשרה בתחום העסק וכל הקשור בו ובמקביל מתפעלים אותו. הם לומדים, למשל, להשתמש בתוכנת גרפיקה וכך רוכשים גם מיומנות שקשורה לחולצות, אבל שיכולה גם לשמש אותם בכל תחום אחר . החניכים לומדים שיווק באינטרנט, מיישמים את הלימוד בעסק של החולצות וכמובן מקבלים כלי חשוב מאוד לשיווק עסקי, וכן הלאה...
מכינת יפתח
דוגמא שנייה היא מייזם פיתוח חקלאי וגם כאן מקבלים החניכים כלים שונים שיכולים לשמש אותם בכל תחום אחר בו יבחרו לעבוד בהמשך חייהם.
 
המכינה מיועדת לבנים ובנות כאחד. במחזור הראשון ישנה קבוצה של 21 חנ

 יכים - 14 בנים ו-7 בנות שמגיעים מכל רחבי הארץ. 
כמה מילים על קיבוץ רביד.
קיבוץ רביד הוא קיבוץ חינוכי של תנועת "דרור ישראל". גרים בו בוגרים של תנועת הנוער העובד והלומד שרובם עוסקים בחינוך. התפיסה כאן היא שחינוך ערכי, מעורבות חברתית ומנהיגות חברתית הם אבני היסוד של החינוך וערכים אלו מובילים אדם להצלחה בחיים .  
חזרה לעמוד כללי - מכינות קדם צבאיות
  כפר הנוער כנות