logo

מכינת נחשון - מכינה קדם צבאיתמכינה קדם צבאית נחשון

מכינת נחשון

מכינת נחשון נקראת "המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית". היא הוקמה ב-1997 והייתה למעשה המכינה הקדם צבאית הכללית הראשונה בארץ. בשנים שלאחר מכן נפתחו עוד ועוד מכינות קדם צבאיות.

היכן פועלת המכינה

המכינה הקדם צבאית נחשון נמצאת בשלושה מוקדים. במצודת יואב שבין אשקלון לקרית גת, בקיבוץ שובל ובשדרות. בכל אחד מהמוקדים האלו עוברים החניכים תהליך עוצמתי והבוגרים של המכינה מרבים לומר שמה שיותר מכל עיצב את אישיותם הנוכחית והרצון שלהם לעשות זוהי השנה במכינת נחשון.

הלימודים במכינת נחשון

הלימודים במכינה עוסקים בחמישה תחומים עיקריים. מנהיגות, זהות יהודית, הארץ והחברה הישראלית, ציונות והעם היהודי בישראל ובתפוצות וכמובן הכנה לצה"ל. את הלימודים מעבירים ראשי המכינה וצוות המדריכים לצד מרצים שמגיעים באופן קבוע להרצות במכינה ומרצים מזדמנים.
מעורבות חברתית באה לידי ביטוי בליווי קבוע ברמה שבועית ובאירועים חד פעמיים. חניכי המכינה עובדים עם אוכלוסיות מוחלשות הנמצאות באזור המכינה, ילדים של משפחות במצוקה, ילדי העדה האתיופית, ילדים בדואים ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

דוגמא לאירועים החד פעמיים היא קייטנה בת שבוע שמפעלים חניכי המכינה ללא עלות ובה משתתפים עשרות ילדים. דוגמא נוספת למעורבות בקהילה היא הקשר והפעילות המשותפת עם חניכי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים) בשובל. הקשר נשמר גם לאחר הפעילויות הרישמיות ומהווה קשר ראשוני של אותם נערים ונערות שעלו לארץ לבדם עם נוער ישראלי.

בוגרי מכינת נחשון מספרים

מכינה הקדם צבאית נחשוןעל ההתפתחות האישית והקבוצתית ניתן ללמוד
מציטוטים שנאספו מפי בוגרי מכינת נחשון:

"את מה שעברתי בנחשון, אף אחד לא ייקח
ממני. אי אפשר בכלל לתאר במילים את
החוויה שהייתה לי. תמיד ארצה לחזור אל
הנופים ואל הדברים שלמדתי. אך יותר
מכול, אזכור את החברים שלי, שמהם
ובזכותם למדתי הרבה"
שאול, מחזור ז‘

"הבוגרים היו מספרים לנו על ה“תהליך“
שעברו בנחשון, וכמה זה היה משמעותי
עבורם. חיכיתי לאיזה תהליך שיעבור
גם עליי. חיכיתי וחיכיתי ולפתע הבחנתי,
שגם בי התרחש משהו מאוד משמעותי.
הרגשתי איך המאבק שלי עם עצמי, אם
לעשות דבר–מה או לוותר, נוטה לכיוון
החיובי, להעצמת כוחותיי ולאמונה בכך
שאני אכן מסוגלת."
שי–לי, מחזור ז‘

חזרה לעמוד כללי - מכינות קדם צבאיות

  כפר הנוער כנות