logo

מכללה טכנולוגית חיל חימוש

המכללה הטכנולוגית של חיל החימוש נמצאת בצריפין וכוללת תיכון, כיתות י' עד י"ב, ומכללה בה לומדים י"ג ו - י"ד לתואר טכנאי או הנדסאי.

מגמות הלימוד בתיכון מגוונות וכוללות 4 מסלולים שונים: מכטרוניקה, תיב"ם - תכנון וייצור בעזרת מחשב, מערכות רכב ומערכות ממוחשבות ברכב. 

במכללה (י"ג,י"ד) לומדים לתואר הנדסאי בשני מסלולים: אלקטרוניקה בהתמחות המערכות אלקטרוניות או בפיקוד ובקרה, הנדסת מכונות בהתמחות במכונאות רכב או בבניית מכונות.

שירות כתומך לחימה לאחר סיום הלימודים בחיל החימוש מהווה יתרון על פני חילות אחרים מכיוון שביחידות השדה, תומכי הלחימה נחשבים כלוחמים עם כל הקושי בכרוך בכך וגם כל ההטבות הכרוכות בכך.

מגמות הלימוד בתיכון

הלימודים במכללה הטכנולוגית חיל חימוש כוללים לימודים לקראת בגרות ולימודים טכנולוגים מתקדמים. המגמות מגוונות ופונות לתלמידים בעלי יכולות שונות. תלמידים עם יכולת טכנית גבוהה מתאימים למגמות הרכב ותלמידים עם יכולת לימודית ראלית יותר יכולים ללמוד במגמת מכטרוניקה ותיב"ם.להמשך קריאה...

מגמות הלימוד במכללה

;במכללה לומדים לקראת תואר טכנאי (י"ג) או הנדסאי (י"ד) ומתקבלים תלמידי התיכון שסיימו עם תעודת בגרות טכנולוגית ועמדו בבחינות הכניסה למכללה. הלימודים מסובסדים ב - 80% על ידי חיל חימוש והתלמידים נדרשים לחתום שנת קבע.

פנימייה, פעילויות ועוד

  כפר הנוער כנות