logo

פנימיה לבנות דתיות / פנימיה לבנים

מסגרת לימודית בה לומדים בפנימיה דתית היא נושא מוכר ומובנה באורח החיים של הציבור הדתי. לעומת מיעוט מסגרות פנימייה בעולם החילוני וחוסר היכרות מוחלט של רוב האוכלוסייה החילונית עם עולם הפנימיות, בחברה הדתית לימוד בישיבה תיכונית עם פנימיה או אולפנה עם פנימיה דתית הם דבר נפוץ ומסלול מקובל, נוכר, מבוקש ופופולרי.

פנימיה לבנות

yemin ord big banner

באופן טבעי פנימיה לבנות דתיות  היא נושא פחות נפוץ מאשר פנימיה דתית לבנים. הורים "מוכנים" לאפשר לבנים לצאת ללמוד בישיבה תיכונית או כל מסגרת אחרת בה יש פנימייה מכיוון שחשוב להם שהבנים יקבלו חינוך תורני וכמובן שטבעי שהורים פחות דואגים לבנים מאשר לבנות. לכן רובן של האולפנות שהן המקבילות של הישיבות התיכוניות, לא יהיו עם מסגרת של פנימייה. גם בפני הבנות יש מספר אפשרויות בהגיען לגיל תיכון (או חטיבת ביניים):

פנימיה לבנות דתיות

דווקא בקטגוריה של פנימה לבנות יש מספר פנימיות ייעודיות לבנות שאינן מוצאות את מקומן באולפנות ובתיכונים הדתיים ויש חשש שהן ינשרו ממערכת החינוך ולכן בשנים האחרונות הוקמו מספר פנימיות לבנות כאלו כגון איילת השחר ומחול של עמותת תימורה.

כפר הנוער הדתי

מספר מועט יחסית של כפרי נוער בחינוך ההתיישבותי ועליית הנוער הם כפרי נוער דתיים ועוד יותר קשה למצוא מסגרת של כפר הנוער הדתי שאינה מעורבת לבנים ולבנות. כפר הנוער הדתי כפר חסידים ואמי"ת פתח תקווה הם דוגמאות לכפרי נוער דתיים בהם לומדים בנים ובנות (בקבוצות נפרדות).

אולפנה

מסגרת תיכונית שנועדה לתת תשובה למשפחות שרוצות חינוך דתי ברמה גבוהה יותר מאשר בתיכון הדתי. רובן של האולפנות הן ללא פנימיה לבנות דתיות ומיעוטן עם פנימיה לבנות וזה הפוך מהישיבות התיכוניות שרובן עם פנימייה. האולפנות הן מסגרות פרטיות המאפשרות לבנות לקבל עזרה לימודית ותוספת ערכית ללימודי תיכון רגילים וההשלכה היא שיש לזה עלות כספית גבוהה והן לא מחויבות לקבל כל תלמיד. 

אולפנית

מסגרת תיכונית שהופכת נפוצה ונותנת מענה לבנות שרוצות ללמוד במסגרת החינוך הממלכתי הדתי עם יותר דגש על חינוך תורני. יש אולפניות בהן יש דגש יותר רציני על הנושא התורני ולכן יש יותר שעות לימוד תורני ויותר מורים ומורות עם רקע תורני למשל, ויש אולפניות בהן הנושא עדיין לא הוטמע ביסודיות.

תיכון דתי מעורב ולא מעורב

כפר הנוער בן יקיר

בעבר תיכון דתי היה המסגרת בה רוב האוכלוסייה הדתית לאומית בארץ למדה בתקופת התיכון. עם המעבר לאולפנות ולאולפניות, מספר התלמידים בתיכונים הדתיים הצטמצם והמציאות בהן נעשתה מורכבת.

פנימיה דתית לבנים

אם מדובר בבנים אז ההתלבטויות, בדרך כלל, הן בין מספר סוגי מסגרות שבחלק גדול מהן יש פנימיה דתית לבנים: ישיבות תיכוניות, רובן עם פנימיה דתית, המשלבות לימודי קודש בבוקר ולימודים לבגרות משעות הצהרים והלאה:

פנימייה דתית לבנים

פנימייה דתית לבנים מיועדת לבני נוער רגילים ולנוער בסכנת נשירה – קיימות מספר מסגרות של הזדמנות אחרונה לחבר'ה דתיים או כאלו שעדיין רואים את עצמם כחלק מהחברה הדתית אף שאין הם מוצאים מסגרות לימוד שיענו על צרכיהם.

כפרי נוער דתיים

תלמידים עם רקע דתי מסורתי יכולים למצוא בכפרי הנוער הדתיים שילוב של לימודים כלליים ואף טכנולוגיים/מקצועיים, לימודי קודש ואף עבודה חקלאית והרבה חוגים בשעות אחר הצהרים.

ישיבות תיכוניות תורניות

בהן לומדים לימודי קודש עד שעות אחר הצהריים ולימודי החול מסתכמים בשלושה עד ארבע שיעורים ביום.

ישיבות קטנות  

בהן לומדים כמו בישיבה גבוהה לימודי קודש בוקר, צהרים וערב ולימודי בגרות בכיתה יב'.

ישיבה עירונית

תחליף לתיכונים הדתיים בהם שמים יותר דגש על לימודים תורניים. בישיבות עירוניות מסוימות יש כיתה שאינה ישיבתית שנועדה לתת מענה לתלמידים שאינם רוצים ללמוד בישיבה אך אין תיכון דתי באזור מגוריהם.

תיכון דתי עירוני

מעורב (פחות נפוץ) או לא מעורב בו אף יש אפשרות לעיתים ללמוד בכיתה תורנית.