logo

אדם ואדמה

התיכון הוקם בערבה מתוך צורך לסייע לחקלאים הנמצאים בתקופת משבר. בני הנוער שנבחרו להצטרף לתכנית יעברו תהליך חינוכי מרתק הכולל התנסות בחיים קבוצתיים ועצמאות שיאפשרו להם התמודדות אישית וקבוצתית שתוכל להוות בסיס להמשך התקדמותם בחיים הבוגרים.

זוהי תכנית ייחודית מסוגה ואנו מאמינים שחיבור בני הנוער לאדמה, לאהבת הארץ ולערכים של אחריות, ערבות הדדית ומעורבות יצמיחו את דור המנהיגים הבא של ישראל שיוביל את חיינו בכל התחומים.

מטרת התוכנית היא הקנייה של כלים מעצימים למנהיגות, הובלה ומצוינות דרך ערכי הציונות ואהבת הארץ ובאמצעות התמודדות עם אתגרים חינוכיים.

kvotzanof A2 1

עבודה חקלאית

מידי בוקר משכימים התלמידים והצוות לעבודה חקלאית.

העבודה מגלה אצל התלמידים את כוחותיהם הפיזיים והנפשיים, מגבשת את הקבוצה ומהווה תהליך משמעותי בבניית אישיות התלמיד.

במהלך השנה עובדים התלמידים בענפי חקלאות שונים: מטעי תמרים, כרמי ענבים וזיתים, חממות של פלפלים ועגבניות, מטעי מנגו, שדות בצל, חצילים, אבטיחים, מלונים ועוד.

לימודי בגרות

לימודי בגרות מרוכזים יעברו על-ידי צוות מורים מקצועי ומסור, התלמידים ילמדו לימודי בגרות שכוללים את כל מקצעות הליבה והרחבה במגמת חקלאות ופיזיקה.adam adama11

הלימודים נעשים בקבוצה קטנה. צורת לימוד ייחודית זו מחזקת אצל התלמידים את השאיפה למצוינות, את האחריות האישית על הלמידה ומאפשרת להם לחוות חווית הצלחה ורכישת הרגלי למידה יעילים.

פעילות העשרה

בשעות אחר הצהריים עוברים התלמידים תכני העשרה מגוונים: לימודי יהדות וציונות, אמוני כושר קרבי, טיולים בארץ, דינמיקה קבוצתית, התנדבות בקהילה (אפשרות להדריך בתנועת נוער), שיעורי ערבית ואסלאם, חוגי מלאכה, אומנויות לחימה.

במסגרת המושב קיימים מגרשי ספורט, בריכת שחיה, חדר כושר ועוד.

לווי חינוכי

הצוות החינוכי של "אדם ואדמה" מלווה את התלמידים לאורך הפעילות ומקנה להם פיתוח והעצמה אישית ותחושה של שותפות במשימה.

אנחנו מאמינים שחלק מחינוך התלמידים תלוי בדמות בוגרת ומשמעותית שמלווה אותם לאורך השנה.\

hamama A2 1

      

  כפר הנוער כנות