logo

אדם חברה וטבע - מה ואיך לומדים ?

מסלולי הלימוד

פנימיה
בבית הספר יש שתי מגמות עיקריות האחת היא מגמת חקלאות בה מתמחים באילוף כלבים וסוסים. והשנייה שנמצאת בראשית דרכה היא מגמה טכנולוגית של מכניקה הנדסית. 
 

אילוף סוסים או כלבים

המסלול בו לומדים אילוף כלבים או אילוף סוסים הוא מסלול לבגרות ברמה של 5 יחידות בחקלאות. חלק מלימודי החקלאות הם לימודים מעשיים וכאן נכנס נושא האילוף. יום בשבוע יוצאים התלמידים מבית הספר לכלביה בקיבוץ יסעור או לאורווה בקיבוץ אשבל, כל אחד על פי המסלול בו בחר, ועוברים כל מה שצריך לדעת על מנת להיות מאלף כלבים או סוסים. אם נתייחס כאן לנושא הסוסים, אז... החניכים מגדלים סייח מגיל צעיר, ממש מגיל 0 עד גיל 4. לומדים לטפל בפרסות, לתלע, לנקות ואף לזהות מחלות ופציעות, כך נוצר קשר קרוב וראשוני  עם בעל החיים. מלמדים את הסוס הליכה לאחור ולצדדים ומתרגלים אותו למקצבי רכיבה שונים. הקשר בין הסוס לאדם מפתח אצל שניהם בגרות וזה כמובן חלק מהרעיון החינוכי.

מגמה טכנולוגית

מגמה שנייה היא מגמה בתחום הטכנולוגי בה לומדים מכניקה הנדסית ורובוטיקה. תלמידים שלא מתחברים לנושא בע"ח יוכלו לרכוש במגמה זו כלים לעולם הטכנולוגי מקצועי.

איך לומדים ?

הלימוד בבית ספר אדם חברה וטבע שונה מלימוד בבית ספר רגיל. את השינון שאליו תלמידים רגילים מחליפים לימודים הקרובים לעולמו של החניך, דיאלוגים בין המחנכים לחניכים ועבודות חקר. התלמידים חווים את הלימוד בדרך הרבה יותר יצירתית ונעימה. לדוגמה - אנגלית. המחשבה המרכזית כאן היא איך להפוך את הזרות לסקרנות. לכן מלמדים תכנים הקשורים לעולם של התלמיד. זה מתחיל משירים שהלומד מכיר ואוהב כמו שירי היפ-הופ וראפ, נושאים הקשורים לחיי היום יום וכמובן סיפורים, מאמרים וחומרי למידה רגילים.
מאפיין נוסף ושונה בתחום הלימודי הוא החלוקה למקצועות. כאן לומדים תחומי דעת רחבים שבהם משתלבים מספר מקצועות שאותם בדרך כלל לומדים כמקצועות נפרדים בבית ספר רגיל. התפיסה היא שהחיים הם מכלול ולא צריך להפריד את הדברים, גם בהקשר הלימודי. לכן לומדים כאן תחום שנקרא "אדם וחברה" והוא כולל בתוכו לימוד מתחומים שונים הקשורים לאדם ולחברה. המחנך ידבר עם החניכים על סיפור תנכי בו יש דילמה מוסרית, או על אירוע היסטורי או סוגיה באזרחות וכל זה משתלב לכדי תחום דעת אחד. 
 
  כפר הנוער כנות