logo

בית החינוך גאון הירדן

הרבה גלגולים עברו על בית הספר גאון הירדן עד שהגיע למקום בו הוא נמצא היום – בית ספר פלורליסטי בו לומדים תלמידי קיבוצים, מושבים וערים לצד תלמידי פרוייקט נעל"ה (דרום אמריקה) וקבוצה של תלמידים בעלי קשיי תקשורת המוגדרים כאוטיסטים. אם זה לא מספיק כדי להבין את נושא הפלורליזם, הסובלנות וקבלת השונה עליו שמים דגש בגאון הירדן אפשר לציין שבבית הספר לומדות גם תלמידות של פנימיה בשם סנונית הנמצאת בכפר רופין. אלו הן תלמידות שחוו מצוקה ובעלות עבר של שימוש בסמים ונמצאות בכפר רופין במסגרת פנימיה חינוכית טיפולית על מנת להחזיר אותן למסלול לאחר שכבר נגמלו. אז, קודם כל יישר כוח על כל זה.

מספר פרסים וטייטלים שבית הספר גאון הירדן קיבל מעידים על מספר מאפיינים ייחודים ומרשימים.

בית ספר ירוק – המשרד לאיכות הסביבה מגדיר מספר קריטריונים על מנת להחשב כבית ספר ירוק. גאון הירדן עמד בשלוש הקריטריונים ולכן נחשב לבית ספר ירוק.

  • הקריטריון הראשון הוא עשר שעות לימוד שבועיות בשתי שכבות בתחם הסביבה. מקצועות ליבה מסורתיים כגון תנך, אנגלית, מדעים ועוד משלבים את לימודי הסביבה בחומר הלימוד שלהם וכך כל תלמיד באותן שתי שכבות נחשף רבות לנושא.   
  • קריטריון שני הוא פרוייקט קהילתי סביבתי. בגאון הירדן פיתחו פרוייקט לאיסוף פסולת אלקטרונית והפרדתה לשימוש חוזר ובכך מונעים הטמנה מיותרת של חומר לא ידידותי לסביבה. לפרוייקט קוראים  "אקומיוניטי" ומשולבים בו בצורה יפה גם תלמידי החינוך המיוחד.
  • קריטריון שלישי עוסק בצמצום השימוש במשאבים לא ידידותיים. כאן עוסקים בהפרדת נייר, צמצום פסולת אורגנית ועוד.

אות מארג מצויינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי – לאור מה שכתבנו בפסקה הראשונה אפשר כבר להבין את הנושא האזרחי, הפלורליזם והסובלנות. גם בחינוך ציוני ויהודי, זיקה למסורת והערכה למורשת היהודית מצטיין גאון הירדן ולכן קיבל את אות מארג.

נעל"ה מדרום אמריקה

המסגרת היחידה בארץ שקולטת תלמידי מאמריקה הלטינית לפרוייקט נעל"ה היא בית החינוך גאון הירדן. התלמידים לומדים בבית הספר ומתגוררים בכפר רופין בתנאי פנימיה. בפנימיה מתחנכים כ- 80 תלמידים מכיתה י' ועד יב'. בשונה מפנימיות אחרות בהן מתגוררים ולומדים תלמידי נעל"ה, כאן בכפר רופין הם משתלבים בקהילה רגילה, כמו שהם הכירו בבית,  בה יש משפחות וחבר'ה מכל הגילאים. הפנימיה כאן מספקת מקומות עבודה בחקלאות ובתעשייה, פעילות חברתית המשולבת גם בחברה הקיבוצית, טיולים וקשר עם המשפחות. 

למקומות נוספים בהם יש נעל"ה:
כפר הנוער מוסינזון
הדסה נעורים

  כפר הנוער כנות