logo

נווה הדסה

כפר הנוער נווה הדסה כולל בית ספר שש שנתי - מכיתה ז' ועד יב' אשר מיועד לתלמידי האזור וכן לתלמידי הפנימיה המגיעים מרחבי הארץ. 
הכפר נמצא בשרון בסמיכות לקיבוץ תל יצחק וקרוב לנתניה. בנווה הדסה לומדים כ-250 תלמידים.
חטיבת הביניים מורכבת משתי כיתות בכל שכבה בהן לומדים הן תלמידי הפנימיה והן התלמידים האקסטרנים (מיישובי הסביבה). כיתה אחת מיועדת לתלמידים עם ליקוי למידה.
בתיכון יש שלוש כיתות ואחת מהן מיועדת לתלמידים עם ליקוי למידה.
בתיכון מספר מגמות - מגמה לתלמידים מצטיינים בה לומדים מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה וביולוגיה ברמה 4-5 יחידות ונקראת מגמה למדעים מדוייקים. מגמ מדעי הסביבה, מגמת חקלאות ומגמת תקשוב.
בפנימיה של נווה הדסה ובבית הספר פועלות מספר תוכניות לעזרה לימודית, העשרה ולהעצמה. הבסיס הוא מרכז למידה הפועל בשעות אחר הצהרים ומגוון חוגים עשיר. מעבר לכך ישנם מספר פרוייקטים ייחודיים כמו פעילות במשק החקלאי, חוק ומשפט, לימודים בטכנודע, "שיעור אחר" עם חברת מייקרוסופט, מסע אתגר ועוד.
הכפר הנוער נווה הדסה לומדים תלמידים שהגיעו ממקומות שונים - ילידי הארץ מהאזור ומרחבי הארץ, עולים ובני עולים מחבר המדינות, אתיופיה, צרפת ומדינות דרום אמריקה.

תוכנית חוק ומשפט

אחת התוכניות הוותיקות בנווה הדסה הפועלת בבית הספר מזה 10 שנים. סטודנטים מהמכללה הבינתחומית בהרצליה מגיעים אחת לשבוע לפעילות עם שכבות ח' ו-ט'. הם מלמדים את התלמידים נושאים שונים הקשוריםneve hadasa11 לחוק ומשפט ואף עורכים אירוע שיא לקראת סוף השנה בו התלמידים והסטודנטים מביימים משפט הקשור לאחד הנושאים אותו למדו.

פעילויות חברתיות

בפנימיה ובבית הספר מגוון פעילויות חברתיות. מסע אתגר הוא מסע התמודדות עם ערכים אותו עוברים תלמידי יב'. שח"ק ירוק - תוכנית של משרד החינוך בו התלמידים והכפר לוקחים חלק בנושא קיימות וסביבה על ידי לימוד הנושא והטמעת מתקנים סביבתיים לטיהור מים וחסכון בחשמל. מגוון חוגים בפנימיה, החל מחבורת זמר ועבודה שנתית על מחזה ועד חוגים ללימוד נגינה בגיטרה או תופים, ציור, קט רגל, חדר כושר ואף שחמט.
  כפר הנוער כנות