logo

פנימיה כמקום הקולט עולים חדשים

מהפנימיה לחברה הישראלית

הסיפור של סרגיי מרגולין שפורסם לאחרונה במקומון  mynet  בנתניה מגולל לנו סיפור הצלחה של בחור צעיר שהגיע לארץ בגיל הנעורים, נקלט בפנימיה הפנימיה באלוני יצחקבמסגרת תכנית נעל"ה והצליח לפרוץ את המחסומים ולהשתלב בצורה מדהימה בחברה הישראלית.

הסיפור של סרגיי

אז הסיפור של סרגיי מתחיל באוקראינה בה נולד לאב יהודי ציוני ולאם נוצרייה. שילוב לא פשוט למי שמגיע לחיות בארץ. סרגיי תמיד התחבר יותר לצד היהודי שלו, לביקורים בבית הכנסת, לסיפורים על ההיסטוריה היהודית, השואה וסבו שנלחם בנאצים ולחלום לעבור לחיות בארץ ישראל.

אחיו הבכור עלה לארץ והוא תכנן ביחד עם כל המשפחה לעלות בעקבותיו. תוכניות לחוד ומציאות לחוד. מלחמת המפרץ עצרה את התוכניות האלו וכך קרה שבגיל 15 הוא קיבל החלטה לעלות לארץ לבד ללא המשפחה.

תכנית נעל"ה

החלטה לא פשוטה שממש קרעה את אימו מבחינה רגשית. עליה בגיל כזה מתאפשרת בזכות פרויקט ממשלתי ייחודי הנקרא נעל"ה – נוער עולה לפני עולים.

תכנית נעל"ה התחילה במדינות מזרח אירופה והיום קיים גם במדינות דרום אמריקה ואף במדינות דוברות אנגלית, צרפתית ועוד.

הפנימיה באלוני יצחק

הפנימיה שבכפר הנוער אלוני יצחק היא הבסיס של קבוצת בני הנוער שמגיעה ללא ההורים במטרה להיקלט בחברה הישראלית ולעזור לאחר מכן להורים להיקלט בארץ.

אז סרגי קיבל הרבה תמיכה ועזרה בפנימיה וכך סיים את לימודיו עם בגרות 5 יחידות במקצועות רבים – רוסית, מתמטיקה וחקלאות. שירות במג"ב המשיך את תהליך ההתערות בחברה הישראלית למרות שחלק גדול מהחיילים היו גם ממוצא רוסי ומזרח אירופאי. את פלומבת ההתערות הוא קיבל בעבודה במשמר בתי המשפט שם כבר רוב חבריו היו צברים.

עורך דין מהשורה

במקביל לעבודה במשמר בי המשפט הוא למד משפטים ובימים אלו הוא נוטש את המגנומטר בכניסה לבניין לטובת אולמות הדיון כמתמחה וכעורך דין מהשורה. אין ספק שללא תמיכה במסגרת פנימיה הקולטת בני נוער עולים הדרך הייתה קשה בהרבה.

  כפר הנוער כנות