logo

פנימיית יוהנה ז'בוטינסקי - אכפתיותיוהנה זבוטינסקי

היתרון הגדול של פנימייה  בכלל והפנימייה ביוהנה ז'בוטינסקי בפרט, על פני בתי ספר בעיר הוא היכולת לעזור לתלמידים. הרצון לעזור משתלב בפנימייה עם האפשרות לתת לתלמידים מענה בתחומים רבים. בתחום הלימודי - תגבורים במרכז למידה, בתחום הרגשי - מבוגרים משמעותיים החל מעובדות סוציאליות מקצועיות ועד מדריכי קבוצה, בנות שירות ושינשינים. בתחום החברתי - פעילויות המאפשרות בסופו של דבר חיבור בין החניכים שמאפשר לכל אחד להרגיש נוח, להיות הוא עצמו ולמצוא את מקומו בחברה. 

 תלמידים שמתקשים במקצועות מסוימים עלולים להרים ידיים אם לא יקבלו עזרה נכונה. רק כאשר הם מקבלים עזרה ודחיפה למעלה ובעקבותיה מגיעה הצלחה, הם לומדים שאפשר להתגבר על כל מכשול ולשאוף למצויינות. לכן בפנימיית יוהנה ז'בוטינסקי הולכים הרבה מאוד לקראת תלמידים. וכך, גם אם תלמידים מתקשים במקצועות שהם לא חלק מתוכנית הליבה, בכל זאת תמיד יימצא מורה שיעזור להם באותם מקצועות. במרכז הלמידה מלמדים בשעות אחר הצהריים, יש כאן מורים מבית הספר, מדריכים של הפנימיה ומורים חיצוניים שמגיעים רק לצורך כך.

 יוהנה זבוטינסקיפעילויות שונות – מעבר לחוגים יש פעילויות רבות במסגרת הקבוצה. הפעולות האלו יכולות להיות בסגנון של תנועת נוער בתוך חדר כאשר דנים על נושא מסויים או פעילויות הקשורות ליציאות אל מחוץ לכפר הנוער. טיול בשבת לחרמון, יציאה לבאולינג או כל דבר אחר. מלבד הפעילויות במסגרת הקבוצה יש הפנינגים רבים בהם לוקחים חלק כל ילדי הפנימייה. למשל שוק איכרים ובו מוכרים התלמידים את הירקות, אותם גידלו בגן הירק, דבש מהכוורות שבכפר בהם עובדים התלמידים במסגרת לימודי חקלאות ואף לחמים כפריים אותם אופים התלמידים במסגרת חוג אפייה. זו רק דוגמא אחת, אבל דוגמא שממחישה את העבודה שנעשית לאורך כל השנה ובאה לידי ביטוי חיצוני בימים מיוחדים כמו יום שוק האיכרים. 

חזרה לעמוד הראשי של יוהנה ז'בוטינסקי