logo

פנימיית עין כרמית

עין כרמית היא פנימייה אחרת. מעצם היותה שייכת לאגודה לקידום החינוך היא שמה לה למטרה לקלוט תלמידים מהפריפריה עם פוטנציאל גבוה ולהביא אותם לידי כך שבנקודת הסיום בכיתה י"ב הם יממשו את מלוא הפוטנציאל. כשאנחנו מדברים על מלוא הפוטנציאל הכוונה היא לתעודת בגרות טובה לפחות, אבל הדרך לשם עוברת דרך הרבה מאוד תחנות שהן יעד חשוב לא פחות מהלימודים ותנאי הכרחי להגיע למטרה.

פנימיה קטנה משפחה גדולה

מהן התחנות ? יחס אישי. היום (תשע"ג) יש בפנימייה קצת מעל 100 חניכים ו – 25 אנשי צוות – מדריכים, אם בית, רכז פנימיה, שינשינים, בנות שירות ועובדות סוציאליות. המושג מבוגר משמעותי מקבל פה משמעות כשאנחנו מדברים על יחס של אחד לארבע. לכן הסיסמה בעין כרמית היא – פנימייה קטנה, משפחה גדולה.

הלימודים

כל התלמידים מכוונים לבגרות מלאה בשאיפה לבגרות מדעית טכנולוגית. פנימיית עין כרמית צמודה לבית ספר תיכון עין כרם שהינו בית ספר אזורי ניסויי מצויין של המושבים באזור. מלבד המגמות הרבות והמגוונות של בית הספר הכוללות כיתת חקר, מופת, מגמת תאטרון, מחול, אילוף כלבים ועוד. הייחודיות כאן היא ההשתלבות של ילדי הפנימייה עם ילדי הסביבה.

להמשך קריאה .....ein carmit11

קצת על הפנימייה

  פנימיית עין כרמית עברה מספר גלגולים בחמש עשרה השנים האחרונות, כולל מעבר מקום. היום לאחר התייצבות במיקום הנוכחי היא קולטת לשורותיה תלמידי פריפריה עם פוטנציאל גבוה - כאן היכולת שלה לעזור היא גבוהה. הפנימיה מאוד אינטימית סה"כ 115 חניכים ומטבע הדברים על הדגל עין כרמית חרטה - יחס אישי מאוד. מאפיין נוסף הוא תפירת חליפה לכל תלמיד בהיבט הלימודי, חברתי וריגשי. להמשך קריאה ....

פנימיית עין כרמית

 בית הספר

תלמידי הפנימיה לומדים בבית הספר האזורי הניסויי עין כרם שצמוד לפנימיה. זהו בית ספר מצויין בו מגוון מגמות רב בתחום ההומני, אומנותי ומדעי. יותר מכל דבר אחר חשוב להדגיש את השתלבות תלמידי הפנימיה בבית הספר ואת החשיבות שמייחסים לכך בבית הספר עצמו שעובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות הפנימיה. להמשך קריאה .....
  כפר הנוער כנות