logo

בית הספר קציני ים עכוקציני ים עכו פיקוד ומנהיגות

התוצאות המרשימות בנושא המנהיגות, כפי שאנחנו יכולים לראות מהנתון על מספרם הרב של בוגרי בית הספר בפיקוד על כלי שיט, הם תוצר של שתי דרכי פעולה בבית הספר ובפנימייה.

התנסות מעשית בפיקוד

הנושא הראשון הוא התנסות מעשית בפיקוד. לכל כיתה בבית הספר יש מפקד שהינו תלמיד משכבת י"ב וכינויו קדט ראשון. פרק הזמן בו קדט (הבהרה: תלמיד בבית ספר קציני ים עכו נקרא קדט) נדרש להיות מפקד כיתה הוא חודש וחצי, בצורה זו יש סבב בין התלמידים וחלק גדול מהקדטים חווים התנסות מאוד משמעותית בפיקוד כבר בכיתה י"ב. פיקוד על כיתות משכבה ט' או י' נחשב לתפקיד מאוד מבוקש ומאפשר לקדט הראשון לבחון את יכולת המנהיגות שלו. גם תלמידי הכיתות הנמוכות מקבלים את ההזדמנות לטעום באופן מעשי את נושא המנהיגות מכיוון שהם מתמנים לקדט שני ולמשך שבוע ימים אותו קדט שני הוא סגנו של הקדט הראשון.

שרשרת הפיקוד לא נעצרת בתפקיד הקדט הראשון מכיוון שעל כל הקדטים מתמנה מפקד מבין הקדטים שהינו תלמיד י"ב. המינוי הוא לפרק זמן של שליש שנה. למפקד זה קוראים – משיט ויש לו שני עוזרים, כמובן מבין תלמידי השכבה, הנקראים – שליש וסגן משיט.

תפקידם של כל המפקדים מבין הקדטים הוא לנהל את סדר היום של הקדטים מעבר לשעות הלימוד בכיתה. במה מדובר ? השכמה, עזרה בהכנת שיעורים, פיקוד במסעות והפלגות, מסדר בוקר, כיבוי אורות ועוד.

קציני ים עכוחינוך חברתי ערכי

מעבר ללימודים בכיתה בבית הספר,  יש תוכנית חברתית ברורה השמה דגש על שלושה נושאים – חינוך למנהיגות, חינוך לאהבת הים וחינוך לערכים וכישורי חיים. במשך ארבע השנים בקציני ים עכו נחשפים התלמידים, הן בבית הספר והן בפנימייה לערכים אלו. בכיתה ט', או כפי שמכנים זאת כאן – מחלקה א', לומדים את הבסיס למנהיגות והוא - "כיצד להיות מונהג". בשנה שלאחר מכן עוסקים ב"זכות להנהיג"  - נחשפים למנהיגים בהווה ובעבר, לוחמים ואנשי מחתרות. את ההיכרות עם אותם אנשים / מנהיגים עושים בשטח במסעות וסיורים בעקבותיהם. במחלקה ג' עוסקים בהכנה של הקדטים לקראת הפיקוד בפועל שמגיע במחלקה ד'. חלק מהקדטים יוצאים המהלך החופש הגדול לקורס בעלי תפקידים שהוא גולת הכותרת של החינוך למנהיגות ופיקוד.

חינוך לאהבת הים

הים הוא חלק בלתי נפרד מהלימודים בבית ספר קציני ים עכו והקדטים הלומדים כאן, יוצאים הרבה לים. חתירות בוקר, שב"ח – שיט בזמן חופשי, אות הכושר הימי, יום הספורט הימי, ביקורים באוניות וכמובן הפלגות ושיעורי ימאות הם מרכיב מאוד חשוב ומשמעותי בסדר היום של כל קדט.

על כך ניתן לקרוא בעמוד המוקדש לכך - הקדטים והים

לחזרה לעמוד הראשי של בית הספר קציני ים עכו 

רוצים להמליץ ? אולי לשאול ? או סתם להראות לחבריכם מהפייסבוק משהו שאתם אוהבים. זה המקום, אפשר לכתוב תגובות...

{fcomment}

  כפר הנוער כנות