logo

פנימיית יום מקווה ישראל

מאחורי המושג פנימיית יום בכפר הנוער החקלאי מקווה ישראל עומד מפעל מרשים מאוד שבו ניתנת הזדמנות "של פעם בחיים" לתלמידים עם פוטנציאל גבוה שסביבת הבית שלהם לא מאפשרת להם לממש את הפוטנציאל.

למה הכוונה ?

בלשכת הרווחה של חולון מטופלות מאות משפחות שזקוקות לסיוע עקב בעיות כאלו ואחרות. לעיתים קרובות בגלל הבעיות בבית, הילדים, שהינם תלמידי בית ספר, לא מצליחים להגיע להישגים בבית הספר. לחלק מאותם תלמידים יש מוטיבציה גבוה להצליח ולחלקם יכולות לימודיות מרשימות אבל הם חסרי עורף משפחתי שיכול לעודד אותם למצות את הפוטנציאל שלהם.

לכן כפר הנוער מקווה ישראל בשיתוף פעולה עם לשכת הרווחה יזם מסגרת של פנימיית יום, מדהימה יש לציין, בה אותם תלמידים בכיתות ז' או ח' נקלטים בבית הספר של מקווה ישראל ולאחר שעות הלימודים הם מקבלים סיוע לימודי פרטני במרכז למידה ולאחר מכן משתתפים בחוגי העשרה שונים. הם חוזרים הביתה רק בשעה 18:30 ובכל הזמן הזה הם לא יושבים על מחשב, פייסבוק ועוד כל מיני רעות חולות אלא מקבלים עזרה לימודית ממורים, סטודנטים או חיילים ולאחר מכן מעשירים את עצמם בחוגים שבדרך כלל בסביבת הבית לא היו מקבלים.

מסגרת פנימיית היום מיועדת למספר מצומצם יחסית של נערים ונערות. כאלו שאין להם בעיות משמעת, היכולת הלימודית שלהם טובה מאוד והעורף המשפחתי בעייתי. אבל כמו בכל מסגרת מהסוג הזה כל אחד מאותם ילדים שמגיע לכאן מקבל משהו שייקח אותו קדימה לכיוון רחוק בהרבה ממה שהיה מגיע אליו אלמלא היה לומד בפנימיית היום.

חלק גדול מהאיכויות של הפנימייה מיוחסות לדמותו של הדומיננטית אמנון עטואר האחראי על הנושא, מורה לשל"ח לשעבר וכיום סגן מנהלת בית הספר שמביא את עולם הערכים העשיר שלו לתוך מסגרת לימודית והופך את תלמידי פנימיית היום לאנשים טובים יותר בסיום כיתה י"ב.

 פנימיית יום מקווה ישראל

 

 

  כפר הנוער כנות