logo

אשל הנשיא – מגמות ייחודיות

פנימית אשל הנשיא אמנות הקולנועבבית ספר אשל הנשיא מגוון מגמות רב. המגמות מתפרסות על הרבה תחומים מגוונים ושונים בכך מתאפשר לתלמידים רבים למצוא את עצמם בתחום שקרוב לליבם. ברור לכולנו שכאשר לומדים מקצוע לימודי שאליו מתחברים הכל נראה אחרת. מגיעים בכיף ללמוד, יש מוטיבציה גבוהה ובסופו של דבר ציוני הבגרות גבוהים יותר, גם במקצוע המוביל וגם בשאר מקצועות הלימוד שמושפעים מעליית המוטיבציה.

נציין כאן מספר מגמות ייחודיות.

  • אמנות הקולנוע – את המגמה הזו אי אפשר לפספס כאשר מחפשים מידע באינטרנט על בית הספר מכיוון שברשת נמצאים עשרות סרטים קצרים שהעלו תלמידי ובוגרי מגמת אמנות הקולנוע. עשרות הסרטונים האלו מעידים על כך שהצד המעשי במגמה מאוד חזק. יום עבודה בשבוע שמוקדש לעבודה מעשית בקבוצות קטנות – צילום, עריכה והפקה הוא רק חלק מהזמן אותו מקדישים התלמידים לנושא המעשי. התלמידים במגמה משקיעים שעות רבות מעבר לשעות הלימודים בצילום ועריכה ולכן המגמה מתאימה לתלמידים שמוכנים ובעיקר רוצים להשקיע הרבה. חלק גדול מתוכנית הלימודים היא עיונית אבל במקביל עוסקים ביצירה אישית ולכן תלמידי רבים מביאים את עצמם לידי ביטוי אישי ייחודי.
  • ביולוגיה וחקלאות – ביולוגיה לומדים בהרבה מאוד בתי ספר כמקצוע לבגרות, אבל כאן יש נישה ייחודית והיא המשק החקלאי בו משלבים את לימודי החקלאות ואת עבודות החקר הייחודיות. היתרון במסלול הביולוגיה המשולב בחקלאות הוא מספר הרב של יחידות הלימוד שהן לא עיוניות פרונטאליות אלא מעשיות ומחקריות, במעבדה ובעיקר במשק החקלאי. כולנו יודעים או אמורים לדעת שלמידה אקטיבית היא למידה טובה יותר (אתם מוזמנים לשאול את פרופ' רולידר J ). למידת החקר במקצוע הביולוגיה והחקלאות כוללת מספר יחידות לימוד - 2 עד 3 - תלוי במסלול. הלמידה נעשית בקבוצות קטנות, בחירת נושא ביו-חקלאי, ניסויים וליווי על ידי חוקר שמתמחה בתחום.
  • פנימיה אשל הנשיא ביולוגיה-חקלאותתקשורת – עיתונות כתובה ומשודרת. על רדיו אשל הנשיא כתבנו בעמוד נפרד אבל חשוב להבין שהרדיו נמצא כאן כחלק מלימודים במגמת תקשורת. במגמה זו לומדים 5 יחידות בתחום התקשורת, 3 יחידות הן עיוניות והנושאים הנלמדים הם תקשורת המונים ותקשורת עיונית ו – 2 יחידות בתקשורת מעשית. הזכרנו כאן למעלה את פרופ' רולידר ובאותו הקשר.... יום לימודים אחד בשבוע מוקדש ללימודים מעשיים והוא יום עבודה. גם כאן התלמידים עובדים בקבוצה, לכל תלמיד תפקיד הפקתי שונה, ההנחיה מאוד אישית וכך בסוף הלימודים לכל תלמיד יש "תיק עבודה" ובו "יומן אישי" המתאר את המשימה, התהליך שנעשה בהפקה, בעיות וביקורת. יש שלושה תחומים בעבודה המעשית – נערכת עיתון, רדיו ווידאו.
  • מעבר לשלושת המגמות שבחרנו להציג יש עוד מגמות רבות ומיוחדות – מגמת תיאטרון, מגמת אמנות, פסיכולוגיה ומגדר, מדעי המחשב, מגמת חוק ומשפט שלא מעט מבוגריה המצטיינים מתקבלים לביה"ס למשפטים של צה"ל, פזיקה, תזונה, כימיה, ספרות, גיאוגרפיה ועוד !        

רוצים להמליץ ? אולי לשאול ? או סתם להראות לחבריכם מהפייסבוק משהו שאתם אוהבים. זה המקום, אפשר לכתוב תגובות...

{fcomment}

  כפר הנוער כנות