logo

כיתת "סטארט"

אם נרצה לסכם את תכנית סטארט של קרן רש"י בשלוש מילים, הן יהיו "כל אחד יכול" או באנגלית yes, we can . כאן לא מדובר בפוליטיקה אלא בעתיד של נערים ונערות שאף אחד לא נתן להם סיכוי בכיתה ט'. לתוכנית סטארט מתקבלים עם לפחות 7 ציונים שליליים וממוצע ציונים פחות מ – 50. כפי שהבנתם, התכנית מיועדת לתלמידים החלשים ביותר בשכבה.

תוצאות מדהימות

תוצאות התוכנית לאחר שלוש שנים מדהימות. 93% מהילדים האלו מסיימים תיכון, חשוב להבין שלולא התכנית רובם היו מוצאים את עצמם מחוץ למסגרת במהלך התיכון. מעבר לזה 65% זכאים לתעודת בגרות. בכל קנה מידה זהו השג מדהים לגבי תלמידים ותלמידות שהיו להם את ההישגים הנמוכים ביותר בבית הספר.

סבלנות, עוד נתון אחד ונסביר לכם איך זה קורה. התוכנית התחילה בשנת 2005 ולכן היום יש לה סה"כ 863 בוגרים שסיימו צבא או שלא היו מחויבים לשירות, מתוכן 103 לומדים לתואר ראשון במוסד אקדמאי. זהו, סיימנו עם נתונים ועכשיו נסביר בקצרה איך זה קורה.

מתכונת לימודים אחרת

הגישה של תכנית סטארט שונה בהרבה מובנים מהגישה הרגילה ונתחיל עם אחד מהרעיונות המרכזיים, לא לומדים מקצוע לאורך שלוש שנים אלא לומדים במתכונת של קורסים. כל חצי שנה לומדים מקצוע אחד או שניים מההתחלה ועד הסוף ומסיימים אותו בפרק זמן של חצי שנה או בכיתה י' בה אין אפשרות לגשת לבגרות חורף, במשך שנה וזהו. פה זה נגמר. בכיתה י' לומדים מתמטיקה בצורה אינטנסיבית ברמה של שלוש יחידות, בסוף השנה ניגשים לבגרות ויותר אין מתמטיקה בתיכון. אותו הדבר לגבי שאר המקצועות אותם לומדים בצורה אינטנסיבית ומסיימים.

כשמדברים על אינטנסיביות, אז זה חלק מהעניין. בכיתת סטארט מקיימים לעיתים מרתונים בתנאי פנימייה בהם לומדים נושא מסוים משמונה בבוקר ועד עשר בלילה. נראה בלתי אפשרי לתלמידים מהרקע הזה, אבל זה עובד.

לכל דבר מוקדשת הרבה מחשבה. למשל צורת סידור הכיתה, כאן הכיתה מסודרת בצורת ח' ולא כפי שאנחנו מכירים. יש מתרגל בכל כיתה ובכל מקרה קבוצות הלמידה קטנות. המורים מכירים את המצב הלימודי של כל תלמיד בפרטי פרטים. מורה למתמטיקה ידע בדיוק את המצב של כל תלמיד בכל אחד מהתחומים. איפה הוא עומד באלגברה ואיפה בטריגונומטריה וכך הלאה.

כל הדברים האלו ועוד דברים רבים אחרים מביאים למשפט שאתו התחלנו "כל אחד יכול" – רק צריך להגיע למקום המתאים בזמן הנכון. בשביל זה אנחנו כאן !  

בתי ספר בהם יש כיתת סטארט:

מבואות ים

    

  כפר הנוער כנות