logo

שלוחת נטור חיל האוויר - תמר - תורה, מדע, רמה. 

בשנה הנוכחית – תשע"ג נפתחה שלוחה נוספת 15 במספר של שוחרי חיל האוויר. מכל השלוחות הקיימות שלוחת נטור היא הייחודית ביותר ממספר סיבות.

  • שלוחת נטור היא למעשה ישיבה ולכן פונה לציבור הדתי לאומי שעד היום היו לו מעט אפשרויות בתחום הצבאי-פנימייתי-טכנולוגי.
  • זוהי למעשה פנימייה הקשורה לחיל האוויר – גם זה חידוש מכיוון שעד היום כפרי נוער ופנימיות הציעו מסלולים הקשורים לחיל הים או לפיקוד בלבד.
  • המיקום – אין הרבה בתי ספר בכלל וטכנולוגיים בפרט הנמצאים במקום כל כך פסטורלי כמו שלוחת נטור. בליבה של רמת הגולן, מרחק הליכה מנחל אל על ומצוק שצופה לכיוון הכנרת, מה יותר מזה ?

קצת תכלס: בשלוחת נטור לומדים לימודי קודש בשעות הבוקר ולאחר מכן לימודים כללים לבגרות מלאה ולימודים טכנולוגים לבגרות טכנולוגית המאפשרת המשך לימודים במכללות לקראת תואר הנדסאי לשירות קבע בחיל האוויר. ומכאן השמיים הם הגבול.

הפנימייה פועלת במסגרת כפרי הנוער של החינוך ההתיישבותי ועליית הנוער ובניגוד למסגרות פרטיות ניתן סבסוד מאוד משמעותי בהתאם לרמת השתכרות ההורים ומספר הנפשות בבית.

     

 קצת על בית הספר

מי מתאים ללימודים שמשלבים חינוך טכנולוגי, צבא ותורה ? מה האפשרויות הלאה בתחום הצבאי - לימודי ? מה מהות הקשר בין התלמידים לצבא ? תשובות על כך בעמוד הבא ....

מגמות לימוד

לימודים במסגרת שוחרים של חיל האוויר הם לימודים טכנולוגיים מעבר כמובן ללימודים הכללים לבגרות וללימודי הקודש. במסגרת הלימודים הטכנולוגים לומדים מדעים, מחשבים ואלקטרוניקה סה"כ 15 יחידות לימוד טכנולוגיות ועיוניות-מדעיות. בסיום התיכון מקבלים תעודת בגרות מלאה ותעודת בגרות טכנולוגית.
  כפר הנוער כנות