logo

עתיד פלמחים - מעבר ללימודים בכיתה

pal2
pal4
pal8
 
בעמוד הזה נכתוב מספר דוגמאות:
רכיבה טיפולית - אחת השכבות הצעירות, תלמידי כיתה שכבה ט' או שכבה י' יוצאים יום בשבוע, ליום מלא  בחוות הסוסים "המרחב הפתוח" שבכפר שמואל. זוהי חווה שפתח ד"ר עפר קומרובסקי במטרה לחזק ילדים ומבוגרים באמצעות מפגש עם בעלי חיים. הגישה החינוכית כאן היא שבאמצעות בעלי חיים ניתן לטפח כישורים ורגישויות, לחזק יכולות ולבנות בגרות רגשית. התלמידים לומדים לרכב על סוסים, אבל גם לטפל בהם וכך הם מקבלים על עצמם אחריות, לומדים הקשבה, גבולות, שליטה וכבוד לסוס.
סדנת הורים למתבגרים מטעם הרשות העירונית למלחמה בסמים של עיריית ראשל"צ -  אחת לשבוע במשך 8 מפגשים נפגשו 14 הורים לתלמידי בית הספר כדי ללמוד להתמודד עם נושאים שונים כמו מאפייני גיל ההתבגרות, תקשורת עם המתבגר, ערכים במשפחה, התנהגויות סיכוניות ועוד. כל זה נעשה תוך כדי פעילות חוויתית, משחקי תפקידים וסימולציות והקניית מידע רלוונטי.
עזרה פרטנית ואבחונים - חלק מהתלמידים שנקלטים בבית הספר מגיעים לאחר אבחון דידקטי וחלקם מגיעים מבלי שעשו אי פעם אבחון. אלו שהגיעו ללא אבחון נשלחים לניצן במימון בית הספר על מנת לבדוק לאלו הקלות הם זכאים ובכך בית הספר עוזר להם לצלוח קשיים. בבית הספר ישנו מרכז למידה בו התלמידים מקבלים עזרה פרטנית, כל אחד על פי צרכיו. העזרה ניתנת על ידי מורי בית הספר, מתנדבים מקיבוץ פלמחים או מהבסיס ובנות שירות. לכל תלמיד מציבים יעד, כאשר הבסיס הוא 12 שנות לימוד ותעודת מקצוע ומער לכך כל תלמיד והפוטציאל שלו עד בגרות מלאה ובגרות טכנולוגית. 
חוג מוסיקה - תלמידי בית הספר שמתחברים לתחום המוסיקה יכולים להשתלב בחוג שבו ניתן לבחור במסלול פיתוח קול או DJ או משחק.
  כפר הנוער כנות