logo

עתיד פלמחים - מגמות

עתיד פלמחים מגמת רכב

מגמת אוטוטרוניקה

השם אוטוטרוניקה הוא שם חדש ומסלול חדש ומתייחס לכך שלומדים במגמה לא רק מכונאות רכב אלא גם חשמל רכב.
כיתה ט' היא כיתה בה מגששים על מנת לראות איזו מגמה יותר מתאימה ובכיתה י' מתחילים ללמוד את הנושא. השנה הראשונה במגמה מאוד אינטנסיבית ולומדים 12 שעות בסדנא ו-16 שעות לימודים עיוניים. שעות הלימוד הרבות במקצוע יוצרות אווירה מאוד משפחתית ואכפתית בין מורי המגמה לתלמידיה. הקשר בא לידי ביטוי בשיחת טלפון כשתלמיד לא מגיע, ביקורים בבתי התלמידים ואף השתתפות האירועים של בוגרי בית הספר.
בכיתה יא' ו - יב' התלמידים עובדים יומיים בשבוע מחוץ לבית הספר במוסכים של אגד, דן, משטרת ישראל, חברת חשמל וגם במוסכים פרטיים.
בסוף כיתה יב' תלמידי המגמה נבחנים במבחני מקצוע של משרד התמ"ת למכונאי סוג 2. 
תלמידי המגמה עוברים קורס קד"צ (קדם צבאי) בנושא כלי רכב צה"ליים. פעם בשבוע, למשך שעתיים-שלוש מגיעים מדריכים מחיל חימוש ומלמדים את התלמידים על בטיחות ואחזקה של כלי רכב צה"ליים. הקורס הזה חוסך לתלמידים קורס זהה בצבא וכך לאחר טירונות מגיעים ישר לסדנאות.
בסוף הלימודים בבית הספר מספר תלמידים שמצטיינים בלימודיהם ממשיכים בלימודים עוד שנה באחת מהמכללות לקראת מכונאי סוג 3  ויש אף שיוצאים לשנתיים לימודים בכפר הירוק לקראת תואר הנדסאי.
 
 
  
עתיד פלמחים מגמת חשמלעתיד פלמחים מגמת עיצוב שיערעתיד פלמחים
  כפר הנוער כנות