logo

החינוך המשותף - בתי ספר משותפים לדתיים וחילוניים

היתכן?!

ככה לאט לאט, קצת מתחת לראדאר החברתי יש היום יותר ויותר מסגרות מאוד איכותיות ששמו להן למטרה לשלב תלמידים חילוניים, מסורתיים ודתיים ביחד באותו בית ספר.

לאט לאט...

בתי ספר אלו פועלים על פי חוק חינוך ממלכתי משלב, ומצליחים לאחד בין שתי הזרועות של מערכת החינוך שעד היום היו נפרדות לגמרי – הזרוע הממלכתית והזרוע הממלכתית דתית. יש מספר לא קטן של בתי ספר יסודיים המוגדרים היום כבר כחינוך משותף ולאט לאט מצטרפים לרשימה הזו גם תיכוניים וחטיבות ביניים.

למי זה מתאים?

בתי הספר האלו מתאימים מאוד למשפחות שנמצאות אי שם בקו התפר בין העולם החילוני למסורתי והדתי. אפשר לראות שם תלמידים ותלמידות ממשפחות מעורבות שאחד מבני הזוג חילוני ואחד דתי. לומדים במסגרות האלו תלמידים דתיים שלא מוצאים את עצמם בזרם המרכזי או כאלו שהפלורליזם חשוב להם. חילוניים שחשובה להם המסורת או אפילו כאלו שמאמינים שבית הספר המשלב הוא מאוד איכותי וכך גם הלומדים בו ופשוט זה מקום טוב ללמוד בו.

"האחר הוא אני"

לא משנה מה הסיבה, אין ספק שיש הרבה מאוד יתרונות במסגרות המשלבות דתיים וחילוניים. מספיק להביט בסרטון התדמית של צו פיוס כדי להבין איך תלמידים מקבלים באופן טבעי את העובדה שחבריהם לכיתה חיים אחרת וכל אחד פועל על פי הדרך שבה הוא חי ובה הוא מאמין.

שר החינוך, שי פירון, נכח בתחילת שנת הלימודים הנוכחית בטקס בבית ספר "קשת" במזכרת בתיה ואמר: "מדינת ישראל זקוקה להרבה מאוד קהילות ובתי ספר שפועלות במתכונת של קשת" אין ספק ש"האחר הוא אני" מתחיל משילוב של קהילות שונות שעד היום נותבו לבתי ספר שונים.

היכן זה קיים?

חטיבות ביניים ותיכוניים משלבים פועלים ביישובים הבאים:

מזכרת בתיה – קשת - חטיבת ביניים

שלומי –  חטיבת ביניים

זכרון יעקב – קשת - יסודי עד תיכון

רעננה – מיתרים -  תיכון

מודיעין – יסודי עד תיכון

ירושלים – קשת – יסודי עד תיכון

ירושלים – רעות – יסודי עד תיכון

  כפר הנוער כנות