logo

בית ספר מקצועי-עמל טכנולוגי ת"א 

בית ספר עמל טכנולוגי תל אביב שוכן בגבול יפו תל אביב מול הטיילת באחד המקומות היפים בארץ.

בית הספר נמצא בפיקוח משרד התמ"ת ומכשיר תלמידים לשלושה מקצועות. בכיתות י"א וי"ב ביה"ס משלב מסלול של לימודים ויומיים עבודה בשכר.

התלמידים ניגשים לבחינות סיווג מקצועיות של משרד התמ"ת, ובית הספר מאפשר למעוניינים לגשת ליחידות בגרות טכנולוגיות ועיוניות.

 

טכנאות שיניים

הלימודים מכשירים את תלמידים לעבודה במקצוע טכנאות שיניים. התכנים הנלמדים: יסודות רפואת שיניים, ביו-רפואי, טכנאות שיניים, חרסינה, גילוף. לבוגרים תוענק תעודת סווג מקצועי בטכנאות שיניים. אפשרות להמשך לימודים במקצוע בכיתות המשך.

מנהל/ניהול משרד

הלימודים מכשירים את התלמידים למיומנויות הנדרשות לעבודה במשרד הממוחשב. בין הנושאים הנלמדים: ניהול המשרד הממוחשב ותוכנות מחשב מתקדמות. לבוגרים תוענק תעודת סיווג מקצועי מטעם משרד התמ"ת.

מכונאות רכב

הלימודים מכשירים את התלמידים למיומנויות הנדרשות לעבודה במקצוע וטיפול במערכות החדשות של כלי רכב תוך התנסות במוסכים ובסדנאות. הלימודים מקנים לבוגרים תעודת גמר סוג 1 מכונאות רכב עם אפשרות ללימודי המשך לסוג 3 במכונאות רכב. לבוגרי י"ב, אפשרות להשתלבות במקצוע במסגרת צה"ל.

שיווק וקידום מכירות

הלימודים מכשירים את התלמידים למיומנויות הנדרשות כאנשי שיווק וקידום מכירות. הלימודים במגמה משולבים עם ניהול משרד ממוחשב. בין הנושאים הנלמדים: תיאוריות בשיווק, אומנות המכירה, ניהול משאבי אנוש, פרסום, שימושי מחשב ועוד.

יתרונות:

  • בכיתה י"א , י"ב מסלול הלימודים משלב לימודים ויומיים בשבוע עבודה בשכר.
  • אתם ניגשים לבחינות סיווג מקצועיות של משרד התמ"ת וזה אומר שאם תעברו אותם יש לכם תעודת מקצוע ביד. בית הספר מאפשר למעוניינים לגשת ליחידות בגרות טכנולוגיות ועיוניות..