logo

התיכון למוזיקה ואומנות

תיכון הנותן מענה לנערות מרקע חרדי מאיזור ירושלים רבתי, כולל: בית שמש, ביתר טלז סטון, קרית ספר וכד'
התיכון המרכזי ממוקם בשכונת רוממה בירושלים וישנה שלוחה בשכונת מקור ברוך בירושלים.
בתיכון לומדות תלמידות מכיתה ט' ועד כיתה יב'
בשלוחה המרכזית- הנקראת התיכון למוזיקה ואומנות, יש כיום כ- 70 תלמידות ובשלוחה המשנית, הנקראת תיכון הפעמון, יש כ - 25 תלמידות
התיכון למוזיקה ואומנות מיועד עבור תלמידות שלא מצאו מקומן במסגרות של תיכונים או סמינרים של בית יעקב וזקוקות למסגרת יותר פתוחה ומכילה מבחינת דרישות ברמה דתית וחברתית וכן מבחינת מערכת הלימוד.
תיכון פעמון מיועד לתלמידות שקשה להן מבחינת התנהלות מחייבת ונורמטיבית עם כל המשתמע מכך ונמצאות במקום יותר מורכב וזקוקות למסגרת אישית, תומכת עם דרישות סף נמוכות יותר. תיכון פעמון הוא מסגרת מכילה וכוללת אלמנטים טיפוליים.
בשתי המסגרות יש לימודי בגרות מלאים כולל מגמת אומנות ומשאבי אנוש וכן חוגים וסדנאות בתחום מוסיקה ובתחומים אחרים.
במקביל יש תוכניות לא פורמאליות לתלמידות בשעות הערב כמו גם ליווי תעסוקתי.
הייחודיות של התיכון הינה בכך שזהו צוות חרדי המכיר היטב את המגזר, את השפה של הבנות ויכול לתקשר היטב עם ההורים מחד גיסא ומאידך הצוות מאד פתוח ומכיל ומאפשר לבנות חוויה חדשה, חיובית ומעצימה הן מבחינה דתית והן מבחינה חברתית ולימודית.
היתרון הגדול שלנו הוא שתלמידות שנשרו מכמה מסגרות חשות בפעם הראשונה טעם טוב מתיכון והצלחה בלימודים אחרי שהתייאשו מכך ומעצמן.
התלמידות מגיעות אצלנו להישגים משמעותיים ומוציאות תעודות בגרות עם ציונים טובים.
הן מסיימות של התיכון במקום אחר ובוגר יותר וממשיכות למקומות מקדמים בחיים.
צוות התיכון מלווה את התלמידות גם לאחר סיום לימודיהן ומסייע להן להשתלב הן בלימודים והן בתעסוקה ובתוכניות התנדבות מעצימות להמשך דרכן.
 
ישנה פנימייה לתלמידות מוכרות רווחה שנותנת מענה משלים לתיכון הן לתלמידות מירושלים והן מחוצה לה.
jerusalem ultra girls
  כפר הנוער כנות